TODAP Faaliyet Listesi 5: Ocak 2015 – Aralık 2015
Aşağıda Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak 2015 yılının Ocak ayı ile Aralık ayı arasında yaptığımız işlerin listesini bulabilirsiniz.


03/01/2015 - TODAP İstanbul tartışma toplantılarının beşincisi “Eleştirel Psikolojide Araştırma Yapmak” başlığında gerçekleştirildi.

18/01/2015 - Sınır Tanımayan Kadınlar'ın “Amina’nın ölümü tesadüf değil ırkçı ve ayrımcı yasaların sonucudur!” Bildirisine imzacı olundu. 

18/01/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı toplantısı gerçekleştirildi.

18/01/2015 - Üyemiz Baran Gürsel’in “Anaakım Çalışma ve Psikoloji İdeolojilerinde Bireycilik ve Akılcılık” metni yayınlandı.

24/01/2015 - Homofobik ve Transfobik Psikoloji/Psikiyatri Kitapları ve Uygulamaları Hakkında Açıklama yayınlandı.

30-31/01/2015 - Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP) tarafından Toros Üniversitesi'nde düzenlenen PÖMYAP 1. Meslek Yasası Çalıştayı'na 'Rehabilitasyon Merkezlerinde Yasasız Psikologlar' ve 'Psikologluk Meslek Yasası Mücadelesi: Deneyimler ve Bakışlar' sunumlarıyla katılındı.

02/02/2015 - “Metal İşçilerinin Grevini Destekliyoruz!” Açıklaması yayınlandı.

02/02/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı Anketi yayınlandı.

08/02/2015 - TODAP İstanbul tartışma toplatılarının altıncısında “Eleştirel Psikolojide Araştırma Yapmak”  konusunda tartışılmaya devam edildi.

14/02/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 4. toplantısı gerçekleştirildi.

20/02/2015 - Özgecan Aslan ve Kadın Cinayetleri için İstanbul ve İzmir'de Basın Açıklamaları gerçekleştirildi.

21/02/2015 - TODAP Ankara Söyleşilerinin ilki “Meslek Yasası Mücadelesine Emek Perspektifinden Bakmak” başlığıyla gerçekleştirildi.

23/02/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 5. toplantısı gerçekleştirildi.

23/02/2015 – İzmir’de Eleştirel Psikoloji okuma atölyelerine başlandı. 

24/02/2015 - Hastanelerde Manevi Destek Protokolüne Dair bildiri yayınlandı.

24/02/2015 - Kadın cinayetlerine dair “Dinmeyen Öfkemiz” adlı bildiri yayınlandı.

28/02/2015 - Kısırkaya ve Pendik Ölüm Kamplarına Karşı İBB Önüne eylemine katılındı.

07/03/2014 -  Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları'nın ikincisi İzmir'de gerçekleştirildi.

13/03/2015 - Çağ Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri'nde 'Psikososyal Destekten Dayanışmaya: Todap Soma Çalışması' başlıklı bir sunum yapıldı. 

16/03/2015 -  Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 6. toplantısı gerçekleştirildi.

23/03/2015 -  Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 7. toplantısı gerçekleştirildi.

29/03/2015 - Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları'nın üçüncüsü Ankara'da gerçekleştirildi.

05/04/2015 – “#Susma #Elazığ Girişimi'nin Elazığ Son Olsun!” Metnine imzacı olundu.

05/04/2015 - “Roboski'de Katliam Devam Ediyor!” başlıklı ortak bildiriye imzacı olundu.

05/04/2015 – “1 Mayıs'ta Alanlardayız!” bildirisi yayınlandı.

06/04/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 8. toplantısı gerçekleştirildi.

06/04/2015 – Eleştirel Psikoloji Bülteni'nin "Direniş, Dayanışma, Psikoloji" başlıklı 6. sayısı yayınlandı. Bu sayıda 26-28 Eylül 2014 tarihlerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nda sunulan bildirilerden bir kısmına yer verildi.

11/04/2015 – TODAP İzmir tarafından “Psikolojik Şiddetten Cinayete Erkek Şiddetiyle Mücadeleye Nereden Başlamalı?” Paneli düzenlendi.

16/04/2015 – “Soma'yı Unutmamak Ne Demek?” basın açıklaması yapıldı.

18/04/2015 – “Konuşulamayanın 100. Yılında Psikoloji, Yüzleşme ve Toplumsal Adalet” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

21/04/2015 - Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları'nın dördüncüsü Mersin’de gerçekleştirildi.

23/04/2015 – “Açık Öğretim'de Psikoloji Bölümü Girişimine Dair” bildiri yayınlandı.

27/04/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 9. toplantısı gerçekleştirildi.

01/05/2015 – TODAP, 1 Mayıs’ta, Mersin, İzmir ve İstanbul’da alanlardaydı.

08/05/2015 - Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen “Yas Sempozyumu”nda sunum yapıldı.

08/05/2015 - Üyemiz Banu Bülbül’ün “Duvar” metni yayınlandı.

08/05/2015 - Üyemiz Burcu Çolak’ın “Mahpus Damlarının İnşası” metni yayınlandı.

13/05/2015 ¬– “Soma Katliamının Birinci Yıldönümünde Dayanışma Mesajı” yayınlandı.

17/05/2015 - Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları'nın beşincisi İstanbul’da gerçekleştirildi.

18/05/2015 - Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı 10. toplantısı gerçekleştirildi.

28/05/2015 – “Metal İşçileri, Biz Sizi Duyduk; Sesinizle Gurur Duyuyoruz!” bildirisi yayınlandı.

29/05/2015  - “Homofobik/Transfobik Kitapları Almıyoruz!” imza kampanyası başlatıldı.

06/06/2015 – Temmuz ayındaki genel seçimler öncesi yaşanan şiddet olaylarına karşı “Edi Bese / Yeter Artık!” bildirisi yayınlandı.

10/06/2015 - DTCF'den TODAP'lı Psikoloji Öğrencilerinin “Can Güvenliği ve Eğitim Hakkımızı İstiyoruz!” bildirisi yayınlandı.

18/06/2015 - Eğitim Sen İstanbul 3 No'lu Şube tarafından düzenlenen “Çocuk Cezaevlerinde Neler Oluyor” konulu panele konuşmacı olarak katılım sağlandı.

23/06/2015 - 23. LGBTİ Onur Haftası'nda TODAP ve Lamdaistanbul Ruh Sağlığı Komisyonu ortaklığında “1973'ten Bugüne; Hastalık Söyleminin Ötesine Geçmek” konulu atölye gerçekleştirildi.

26/06/2015 – “Direnen ODTÜ Emekçilerinin Yanındayız!” bildirisine imzacı olundu.

28/06/2015 - 23. LGBTİ Onur Yürüyüşü öncesi “Nefrete Ortak Olmuyoruz” basın açıklaması yapıldı.

30/06/2015 – “Onur Yürüyüşü'nün Engellenmesini ve Sokakta Uygulanan İşkenceyi Kınıyoruz!” bildirisi yayınlandı.

01/07/2015 – Üyemiz Baran Gürsel’in “Psikoloji Alanında Proleterleşme ve Öğrenci Oluşumları”metni yayınlandı.

10/07/2015 – Bileşeni olduğumuz “Barış Bloku” kuruldu.

21/07/2015 – “Suruç Katliamı”nın ardından “Dayanışma, Eşitlik ve Barış Mücadelesinin Yanındayız” bildirisi yayınlandı.

21/07/2015  - Suruç Katliamı’nda kaybettiğimiz üyemiz sevgili Murat Yurtgül için “Acı Kaybımız - Mücadelesi Mücadelemizdir” taziye metni yayınlandı.

07/08/2015 – Bileşeni olduğumuz, Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı(SPDA) kuruldu ve “Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul Deklarasyonu” yayınlandı.

17/08/2015 – “Ortak Açıklama: Çocuklar için Hemen Yeniden Barış” ortak bildirisi yayınlandı.

22/08/2015 - Şakran Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde yaşanılanların ardından, hakkında soruşturma açılan Özgün Ergin ile ilgili “Meslektaşımızın Yanındayız” bildirisi yayınlandı.

27/08/2015 - "Sinirimizi" Bozmayın! Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıklar Hastanesi Arazisinde Ranta Ve Talana İzin Vermeyeceğiz!” ortak bildirisi yayınlandı.

01/09/2015 – “Eşitiliği ve Kardeşliği, Özgürlüğü ve Barışı Savunacağız” bildirisine imzacı olundu.

01/09/2015  - “Barış için Kadın ve LGBTİ Örgütleri Ortak Deklarasyonu” bildirisine Todap Kadın Komisyonu olarak imzacı olundu.

10/09/2015 – Üyelerimiz Ebru Ergün ve Evren Evrim Önal’ın vicdani ret açıklamaları yayınlandı.

11/09/2015 – “Cizre'de Devlet Şiddeti, Abluka ve Yasaklar Sonlandırılmalıdır!” bildirisi yayınlandı.

12/09/2015 - TODAP ve Lamdaistanbul Ruh Sağlığı Komisyonu ortaklığında  “12 Eylül 1980” konulu atölye gerçekleştirildi.

18/09/2015 – “Özel Eğitim Alanında Çalışan/Çalışmış Psikologlara Yönelik Anket” anketi yayınlandı.

02/10/2015 – “Ortak Açıklama: Mülteci Çocukların Eğitim Hakkı Bir Lütuf Değildir” ortak bildirisi yayınlandı.

06/10/2015 – “Barış'ı Yaratmak” metni yayınlandı.

07/10/2015 – 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan Büyük Barış Yürüyüşü’ne katılacağımızı belirten “10 Ekim'de Ankara'dayız!” bildirisi yayınlandı.

11/10/2015 – Ankara Katliamı’nın ardından, tüm yurtta gerçekleştirilen grevlere katılım sağlamak üzere  “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız 12-13 Ekim'de Grevdeyiz!” bildirisi yayınlandı.

13/10/2015 – “Kadın ve LGBTİ Örgütleri: Böyle Bir Yaşamı Sürdürmeyi Kabul Etmiyoruz” ortak bildirisi Todap Kadın Komisyonu imzası ile yayınlandı.

17/10/2015 – “TODAP İstanbul Tanışma Toplantısı: Akşamüstü 5 Çayı” gerçekleştirildi.

21/10/2015 – Bileşeni olduğumuz Suruç Psikososyal Dayanışma Ağı(SPDA), Ankara Katliamı’nın ardından Psikososyal Dayanışma Ağı(PDA) İstanbul olarak genişletilerek, basın açıklaması yapıldı.

22-23/10/2015 – “ODTÜ Ortak Yaşam Günleri: Barışın Bilgisini Üretmeye Çağırıyoruz” etkinliğinde sunum yapıldı.

28/10/2015 – Bileşeni olduğumuz, “Psikososyal Dayanışma Ağı (PDA) Ankara” kuruldu ve basın açıklaması yapıldı.

29/10/2015 – “Toplumsal Travma Sonrası Çocuklar” konulu kısa bilgilendirme metni yayınlandı.

02/11/2015 – CİSST tarafından düzenlenen “Uçurtmayı Vurmasınlar: Çocuk Cezaevleri Paneli”nde sunum yapıldı.

12-13/11/2015 – “Engelli Bakım Merkezleri Yönetmeliği Değişikliğine Karşı Kampanya” başlatıldı.

17/11/2015 – Hacettepe Üniversitesi’nin düzenlediği “İnsan Kaynaklı Afetlere Müdahalede Multidisipliner Çalışma” konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılım sağlandı.

17/11/2015 – “Ortak Açıklama: Çocukları Hapsetmemek Mümkün!” yayınlandı.

22/11/2015 – Bileşeni olduğumuz Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi ile “20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nde Ortak Açıklama” yayınlandı.

26/11/2015 – Todap Kadın Komisyonu’nun “TMMOB'lu Kadınların Yanındayız, Feminist İsyandayız!” bildirisi yayınlandı.

02/12/2015 – “LGBTİ Mahpuslar Tekli Hücrede Tutuluyor!” ortak bildirisi yayınlandı.

10/12/2015 – “Sokağa Çıkma Yasakları Üzerine” bildirisi yayınlandı.

10/12/2015 – Üyemiz Düzgün Uğur’un “Daha Fazla Umut İçin Daha Fazla Dayanışma” metni yayınlandı. 

10/12/2015 – Bir meslektaşımızın “11.11” adlı metni yayınlandı.

13/12/2015 – “PÖMYAP 2. Meslek Yasası Çalıştayı”na konuşmacı olarak katılım sağlandı.

05/12/2015 – 10 Ekim Dayanışması’nın düzenlediği “10 Ekim Dayanışma Paneli”ne konuşmacı olarak katılım sağlandı.

13/12/2015 – “Türkiye'nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı”na konuşmacı olarak katılım sağlandı.

14/12/2015 – “Kampanya: Yasağı Kaldır! - QedexeyêRakin! - Lift The Curfew!” 
kampanyası başlatıldı.

20/12/2015 – “Kampanyaya Devam: Yasağı Kaldır! Qedexeyê Rakin! Lift The Curfew!” kampanyası genişletildi.

22/12/2015 – Osman Evcan için “Ortak Açıklama: Adalet Bakanlığı’na Çağrımızdır” bildirisi yayınlandı.

22/12/2015 – Bileşeni olduğumuz Çocuklar için Barış Girişimi ile “Ortak Açıklama: Çocuklar İçin Hemen Şimdi Barış” yayınlandı.

26/12/2015 – “Todap 5. Yıl ve Yeni Yıla Merhaba Buluşması” gerçekleştirildi.

26/12/2015 – “Savaş, Sessizlik ve Psikoloji” bildirisi yayınlandı.

29/12/2015 – “Çocuklar için Barış Girişimi basın açıklamasına davet eden Ortak Çağrı”sı yayınlandı.

30/12/2015 - Çocuklar için Barış Girişimi basın açıklamaları İzmir, Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

30/12/2015 – Kampanya dahilinde “Yasağı Kaldırmak ve Barış Dolu Bir Yıl için Çiçek Dağıtıyoruz” etkinliği gerçekleştirildi.

31/12/2015 – “Yasak, İşkence ve Savaşa Karşı Yeni Yıl Videosu”su yayınlandı.
18 Şubat 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP