‘Öteki’siz Psikoloji Atölye Dizisi - 2 “Toplumsal Cinsiyet” Modülü
Bu atölye dizisinin amacı, ruh sağlığı alanında ciddi bir eksikliği olduğunu düşündüğümüz belirli başlıklar üzerinden bu alanda çalışan ve/veya çalışacak olan psikolog ve psikolojik danışmanlarla (ve bu bölümlerde okuyan öğrencilerle) interaktif atölye çalışmaları yürütmektir. Böylece alanda çalışanlar ve hizmet alanlar açısından sıklıkla problem yaşanabilen bu konulardaki bilgi birikimi ve deneyimin arttırılması amaçlanmaktadır. 

5 farklı modülde yapılacak olan atölyelerin her biri için ayrı kayıt formu düzenlenecek ve duyurusu yapılacaktır.

Atölyelerin ikincisi olan “Toplumsal Cinsiyet” modülünde; toplumsal cinsiyetin kavramsal çerçevesi ve toplumsal kurumlarla ilişkisi, erkeklik biçimleri, cinsel şiddet ve üreme-ürememe hakkı ile ilgili başlıklar interaktif etkinliklerle ele alınacak ve ardından deneyim paylaşımları ile pekiştirilecektir.

1. gün: 5 Mart 2016 Cumartesi / 10:30 - 17:30
2. gün: 6 Mart 2016 Pazar / 10:30 - 17:30

Kolaylaştırıcılar: 
Damla Eroğlu (Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği)
Pınar Büyüktaş (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği)
Fulya Pınar (Women on Waves)

Yer: Eğitim-Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi
Adres: Sıraselviler Cd. Sim Apt. No:18/2 Beyoğlu/İstanbul

*Atölye dizisi psikolog ve psikolojik danışmanlara ve bu bölümlerde okumakta olan öğrencilere açıktır

*Katılım ücretsizdir. 

*Her bir atölyeye katılım 25 kişi ile sınırlıdır.

*Ayrıntılı bilgi ve başvuru için iletişim: otekisizpsikoloji@gmail.com

Kayıt Formu: https://docs.google.com/forms/d/1ANdEU4sfu-FO8X-5nmt7hsctaDWvHUogfgM_WQnELnA/viewform
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP