Mesleki Haklarımızı Savunmak ve Barış Dolu, Özgür Bir Yaşam için 1 Mayıs'ta Alanlardayız!
Psikoloji alanında ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Üniversitelerde psikoloji eğitimi gün geçtikçe daha çok kâr odaklı hale geliyor; bu da bize, eğitime erişimin zorlaşması, eğitim niteliğinde kayıplar, güvencesizleşen eğitimciler ve müşteri olarak görüldüğümüz okullar olarak dönüyor. Psikoloji öğrencileri olarak sayımız artıyor ama aldığımız eğitim ve geleceğimiz konusunda endişeler taşıyoruz. Psikologlar olarak düşük ücretlerle, kendi işimizi istediğimiz gibi yapamadan, iş güvencesi olmadan çalışabiliyor, razı olmadığımız koşullarda çalışmaya itiraz edersek işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Meslek eğitimimizin hem işimizi hakkını vererek yapacak kadar hem de bize çalışma alanlarımızda güçlü hissettirecek kadar nitelikli olmaması ve mesleki bilgi ve deneyim kazanma imkanlarımızın da ticarileşmiş olması bizleri daha fazla güçlükle karşı karşıya bırakıyor.

Diğer yandan da Türkiye'de ciddi dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Bir yanda katliamlar, savaş politikaları ve insanların sokağa çıkma yasaklarıyla en temel ihtiyaçlarından bile mahrum bırakılması; diğer yanda söz söyleme ve muhalefet etme haklarının her gün daha ciddi bir şekilde devlet baskısına maruz kalması ve şiddeti artan otoriter uygulamalar duruyor. Baskıyla paralel artan nefret söylemleri; yaratılan ve beslenen düşmanca duygular da insanların hem kendi dünyalarında hem de bir arada yaşama kabiliyetlerini gittikçe köreltiyor. İnsan olarak hayatta kalma, söz söyleme, tartışma, itiraz etme, talep etme, bilgi üretme ve paylaşma, ötekine saygı duyma, birlikte var olabilme haklarının önüne yüksek duvarlar örülüyor.

Hem alanımızın hem de ülkenin durumuna karşı örgütlü bir ses çıkarmanın ve dönüştürme gücümüzü harekete geçirmenin önemine inanıyoruz. Sesimizi işçi sınıfının diğer kesimleri ve toplumsal muhalefetle birleştirerek alanımızı, Türkiye'yi ve dünyayı özgür, eşit ve adil bir şekilde yaşanabilir yerler yapmak için TODAP olarak psikoloji öğrencilerini ve psikologları 1 Mayıs'ta alanlara davet ediyoruz.

Dünyanın tüm işçileri, birleşin!

Բոլոր երկիրներու բանուորները   միացէ'ք!

Hemû karkerên cîhanê bibin yek!

Not: TODAP'ın farklı illerdeki planları netleştikçe bilgiler duyurulacaktır. Duyuruları sosyal medya adreslerimizden ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP