Ortak Açıklama: Çocuk Evliliklerine İzin Verme!
Çocuk evliliklerine mahkemeler tarafından verilen izinlerin yarattığı hak ihlallerinin önlenmesi için; çocuğun insan haklarıyla ilgili çalışan örgütlerin kısa, öz ve ortak açıklamasıdır.

Çocuk Evliliklerine İzin Verme!

Çünkü çocuk evlilikleri;

mahkemelerin verdiği izinlerle meşrulaştırılıyor!
çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmelerine neden oluyor!
çocuğu nesneleştiriyor!
çocuğu da çocukluğunu da yok sayıyor!
kız çocuklarına ayrımcılığı derinleştiriyor!
cinsiyete dayalı eşitsizliği artırıyor!
çocukları öldürüyor!
zorbalıktır!
şiddettir!
cinsel sömürüdür!
adaletsizliktir!
hak ihlalidir!
Anayasa’ya aykırıdır!

Biz, Türkiye’de mahkemeler tarafından verilen izinlerle çocuk evliliklerin meşrulaştırılmasına karşıyız!

#MevzuyuBüyütüyoruz

İmzacı Kurumlar (Alfabetik sırayla 28.04.2016, 12.40 itibariyle);

Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
Başkent Üniversitesi Kadın- Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)
Çekirdek Çocuk
Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-Der)
Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv.)
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD)
Gündem Çocuk Derneği
İnsan Hakları Derneği (İHD)
İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi (İHD Ankara)
Kaos GL Derneği
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Liseli LGBTİ
Muş Kadın Çatısı Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi (SHUD)
Şiddetsiz Toplum Derneği
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Türk Kadınlar Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi
 
Not: Çocuk evliliklerine izin verilmesine karşı duran taleplerin görünür olmasına katkı vermek ve bir dayanışma ağı oluşturabilmek için kurumsal imzalarınızı #ÇocukEvliliklerineİzinVerme ibaresiyle info@gundemcocuk.org adresine bildirebilirsiniz.

28 Nisan 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP