Psikososyal Dayanışma Ağı(PSDA) İstanbul'dan Açıklama

Kamuoyuna,


Katliam, yıkım ve savaş ortamında dayanışmanın, bir arada olmanın öneminin bilinciyle Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) olarak Suruç, Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen saldırılar sonrası gönüllü psikososyal destek sunduk. Katliamlarda kaybettiğimiz insanların yakınlarına taziye ziyaretlerinde bulunduk; yaralananları hastanelerde ziyaret ettik; ilgili sivil toplum kuruluşları, sendikalar, partiler, dernekler ile çeşitli dayanışma etkinliklerinde biraraya geldik; etkilenenlere gönüllü bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları ile psikolojik/ psikiyatrik destek sağladık; bilgilendirme çalışmaları yaptık. Hedefin tüm toplum olduğunun kabulü ile hedefte olanlardan bir kısmının da bizler olduğunun farkındalığıyla temelde yaramızı saracak olanın dayanışmak olduğunu düşündük, duyumsadık ve bu dayanışmada payımıza düşeni yerine getirmeye olabildiğince gayret gösterdik.


Psikososyal Dayanışma Ağı olarak tüm Türkiye’ye yayılmış katliamlardan sağ kalanlar ve kayıplarımızın yakınları için destek verecek mekanizmaları harekete geçirmeye çalıştık. Aşağıda sıralanan mesleki çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket eden ve tüm bu süreçte dayanışma gösteren gönüllülerimize özverili katkıları için teşekkür ederiz.

PSDA farklı illerde farklı çalışmalar ile saldırılardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlere ulaşmaya çalışmıştır. Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli ve Mersin merkezli oluşturulan psikososyal dayanışma ağları ile toplamda 1500'e yakın kişi ile çeşitli şekillerde doğrudan temas kurulmuştur. Yaklaşık beş yüz kişi psikoeğitim ve paylaşım gruplarına katılmıştır. Doğrudan saldırıya uğrayan, tanıklık eden veya saldırıdan etkilenenlerin yakını olan yüzlerce kişi ile bireysel görüşmeler yapılmış; bu başvurulardan önemli bir kısmı ile izlem ve psikoterapi görüşmeleri sürdürülmüş; toplamda yaklaşık birkaç bini bulan psikoterapotik görüşme gerçekleştirilmiştir. Halen birçok başvurumuzun psikiyatrik/psikolojik izlem ve psikoterapisi devam etmektedir. Tüm bu çalışmalarda yüzlerce meslektaşımız/dayanışmacı çeşitli düzeylerde doğrudan sorumluluk üstlenmiştir.


Katliamların niteliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde etkilerinin uzun vadeli olabileceği, bazı etkilerin uzun süre sonra açığa çıkabileceği unutulmamalıdır. İhtiyaç duyanlar ve destek almak isteyenler için çalışmalarımızın halen sürdüğünü ve yönlendirmelerin devam ettiğini bildirmek isteriz.


Barış ısrarı ve dayanışma dileklerimizle.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA)


Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul (PSDA-İst)
Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)
Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP