Bolu'daki Kadın Meslektaşa Dayanışma Mesajı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nde çalışan bir akademisyen meslektaşımızın bir kadın öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu haberini gördüğümüzde TODAP'tan erkek psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak biz de bu duruma bir tepki vermek istedik.

Toplumun erkek egemen kültürünün ve cinsiyetler arasında kurduğu eşitsiz ilişkinin; kadınlara yönelik aşağılayıcı, nesneleştirici, ayrımcı varsayımların ve erkek şiddetinin birçok düzeyde hoşgörülüyor ve cezasız bırakılıyor oluşunun alanımızda da yansımaları olduğundan ve bunlara karşı alanımızda mücadele edilmesi gerektiğinden şüphe duymuyoruz. Bu mücadelede erkek psikologlar ve pskoloji öğrencileri olarak, kadın meslektaşlarımızın insiyatifini tanıyan ve özeleştirel bir konumdan neler yapabileceğimizi daha fazla düşünmeye ihtiyacımız var.

Öncelikle söz konusu olayda yapmamız gerekenin, olayın faili olarak adı geçen ve hemcinsimiz olan meslektaşımızla bu konu üzerinden "bir dayanışma göstermemek" olduğunu söyleyebiliriz. Yani erkek meslektaşımızın değil, beyanda bulunan kadın meslektaşımızın; "ya yalansa" yaklaşımıyla savunmaya geçenin değil, gerçeği ve adaleti gerçekten önemseyenlerin; toplumsal eşitsizliklerden faydalanmanın değil onları bertaraf etmenin tarafındayız.

Genel olarak düşündüğümüzde de alanımızda, erkek egemen kültür ve varsayımlara, cinsiyetçi söylem, tutum ve davranışlara, taciz ve şiddete karşı hem kadın meslektaşlarımızın mücadelesini desteklemek hem de bu hiyerarşik kültürün "avantajlı" konumunda bulunan erkekler olarak kendimize eleştirel bakmanın yollarını bulmalıyız. Bu fiillerin parçası olan meslektaşlarımızı gerektiğinde uyarmak, eleştirmek, engellemek ve gerektiği durumlarda şikayet kanallarını kullanmak bizler için de şu an olduğu kadar uzak seçenekler olmamalı. Aynı zamanda da kendimize eleştirel bakmaya çalışmalı ve özellikle kadın meslektaşlarımızdan alacağımız eleştirelere açık olmalıyız.

Psikoloji alanının, akademisinin, meslek örgütlerinin, çalışma alanlarının erkek egemen kültür içerisinde yer aldığı gerçeğine daha fazla dikkat çekmenin ve bu kültüre karşı mücadele etmenin önemini biz de vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Biz TODAP'tan erkek psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak, cinsiyetler arası eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için, ataerkil sistemin bize sağladığı avantajları reddetmeyi hedeflemeye devam ediyoruz. Adalet istiyoruz ve kadın meslektaşımıza da dayanışma duygularımızı sunuyoruz. 

TODAP'tan Erkek Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri
27 Haziran 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP