Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) Bileşenlerinden Kamuoyuna

Bizler, Suruç Katliamı sonrasında bir araya gelen ve sonrasında çeşitli yerlerde başkaları gerçekleşen katliamlardan etkilenen kişilerle dayanışmayı hedefleyen meslek ve insan hakları örgütleri olarak, çalışma arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı ile birlikte gazeteci yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına kesin bir şekilde itiraz ediyoruz.

 Yaşam ve sağlıklı, güvende, huzur içinde bir hayat sürme haklarının önüne çıkarılan şiddetin karşısında yer alan ve bu şiddetten etkilenenlerle dayanışma içinde olan bizler, tutuklanan dostlarımız gibi gerçekleri öğrenme ve kendini özgürce ifade edebilme haklarını savunuyor, baskı altındakilerle dayanışmanın suç olamayacağını bir kez daha belirtiyoruz.

 Ruhsal ve fiziksel iyilik halinin sağlanmasının temel koşulları; savaş politikaları ve şiddetin son bulması, yüzleşme ve adaletin sağlanması ve herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir ortamın yaratılmasıdır. Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) bileşenleri olarak, kendi alanımızdan, böyle bir ortamın yaratılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha beyan ediyor; aynı ilkelerle hareket eden çalışma arkadaşımız Şebnem Korur Fincancı'nında aralarında bulunduğu tüm tutukluların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

 Tutuklulukların son bulması, adalet ve barış talebimizde ısrarcıyız.

Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) Bileşenlerinden,

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)

Türkiye Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-DER)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP