V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu: Program ve Kayıt Formu
14-16 Ekim tarihlerinde Mersin'de (Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu ve Kent Konseyi Salonu) gerçekleştirilecek olan V. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nun programını aşağıda bulabilirsiniz.

Sempozyuma katılmak için önceden kayıt yaptırılması önemlidir ve katılım ücretsizdir. Kayıt formunu burada bulabilirsiniz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy-QpOXKGt5Lrx0vNGtHUdI1XBlcQsJgh0ldYcCZTDUXuQ4g/viewform

5. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU
Eleştirel Psikoloji ve Psikososyal Dayanışma
14-15-16 Ekim 2016 / Mersin
PROGRAM AKIŞI
14 Ekim 2016 Cuma
Saat Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu Kent Konseyi Salonu
09:30 - 09:45 Açılış Konuşması
09:45 - 10:00
Video-1:
Critical Psychology and Political Violence (Eleştirel Psikoloji ve Politik Şiddet)
Ian Parker (Professor of Management, University of Leicester, Managing Editor of the Annual Review of Critical Psychology)
10:00 - 11:30
Konferans-1:
The Double Function(ality) of Psycho-social Solidarity (Psiko-sosyal Dayanışmanın Çift İşlevi/İşlevselliği)
Athanasios Marvakis (Professor in Clinical Social Psychology, Aristotle University of Thessalonica)
11:30 - 11:45 Ara
11:45 - 12:45
Sözel Bildiri Oturumu - 1: Sözel Bildiri Oturumu - 2:
İlker Özyıldırım / Eleştirel Bir Ruhsallık Kuramsallaştırması Zemini Olarak Freudien Psikanaliz: Giriş için On Kısa Gerekçelendirme Umut Şah / Psikoloji ve Queer Kuramı
Buket Kılıçer, Ayçin Civan / Feminist Bir Aile Terapisi Neye Benzer? Hatice Göz, Melike Avcı (Kampüs Cadıları) / Cinsiyetçi Psikoloji
Burcu Buğu / Türkiye’de İşkence Görmüş Bireylerle Psikoterapi Yapmanın Fenomenolojisi ve Travma ile Çalışırken İkincil Travmatizasyonun İnkarı Üzerine Sinan Akçay / Sessiz ve Görünmez Bir Kriz Olarak Erkek Ruh Sağlığı Sorunları
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30
Yuvarlak Masa Oturumu:
"Psikososyal Destek" Kavramını Tartışmak
Tamer Aker (Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Ruh Sağlığı Anabilim Dalı ) - "Toplumsal Travmalarda Psikososyal Desteğin Gerekliliği"
Zeynep Tüzün (Psk. Dr., Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Ergen Sagligi Bilim Dali, Türk Psikologlar Derneği Ankara Travma, Afet ve Kriz Birimi) - "Travmalara Psikososyal Yaklaşım: Ankara Patlamaları Sonrası Uygulama Örnekleri"
Süleyman İleri (Sosyal Hizmet Uzmanı, Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Dairesi) - "Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki Psiko-Sosyal Çalışmalarda Toplumsal Örgütlenmenin Hayati Önemi"
İlker Özyıldırım (Tartışmacı-Yürütücü) (Psikoterapist/Psikiyatrist, TİHV İstanbul Temsilciliği Ruhsal Çalışmalar Ekibi Gönüllüsü)
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 17:45
Panel-1:
Savaş ve Çatışma Dönemlerinde Psikososyal Dayanışma
Öznur Acicbe (Uzm. Psk., AAR Japan & Sınır Tanımayan Doktorlar & TODAP) - "Sınır Tanımayan Doktorlar Filistin Psikososyal Destek Programı: Gözlemler & Zorluklar"
İlham Yılmaz (Psikolog, Diyarbakır) - "Savaş Bölgesinde Psikoloji"
Samah Jabr (Psikiyatrist ve Psikoterapist, Head of Mental Health Unit, Palestinian Ministry of Health) - "The Trauma of Humiliation in Occupied Palestine" (İşgal Altındaki Filistin'de Aşağılanma Travması)
Orhan Kaya (Yürütücü)
15 Ekim 2016 Cumartesi
Saat Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu Kent Konseyi Salonu
09:30 - 10:30
Sözel Bildiri Oturumu - 3: Sözel Bildiri Oturumu - 4:
Aslı Aydemir, Büşra Alparslan, Deniz Derin, Sercan Balım / İnsan Doğası Barışı Mümkün Kılmaz mı? Deniz Akyıl, Karel Bensusan, Zeynep Biter, Canan Coşkan, Funda Çal, Doğa Eroğlu, Aylin Kula Güney, Damla Gürkan, Aziz Kaplan, Özge Kotan, Burak Okçi, Can Önalan, Ayşegül Özadak, Eser Sandıkçı, Ayten Deniz Tepeli (TODAP) / Barış Psikolojisi Çalışmaları Kapsamında Bir Pilot Uygulama Örneği: “Ben ve Başkaları” Barış Atölyeleri
Gonca Nebioğlu, Ogeday Çoker, Yakup Azak, Çağatay Çoker / Ortaöğretim Ders Kitaplarında Militarizm ve Barış Sinem Çetin / Cezaevinden Önce ve Sonra...
Özge Kanlı / Kültürel Emperyalizm Bağlamında Savaşın Psikopatolojikleştirilmesi ve Eleştirisi Ebru Ergün, Esra Güney, Evren Evrim Önal, Leyla Turhan, Melek Çalışkan, Tuğba Pirinçcioğlu, Baran Gürsel, Salih Atmaca (TODAP) / Özel Eğitim Alanındaki Psikologların Çalışma Koşullarını Değerlendirme
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 11:00
Video-2:
Community Mental Health Care and Self Help Initiatives in Greece: Struggling to Build Alternatives in Times of Crisis (Yunanistan'da Toplum Ruh Sağlığı Hizmeti ve Kendine Yardım Girişimleri: Kriz Zamanlarında Alternatifler Üretmek için Mücadele Etmek)
Eugenie Georgaca (Associate Professor in Clinical Psychology, School of Psychology of the Aristotle University of Thessalonica)
11:00 - 12:30
Panel-2:
Psikoterapiyi Tartışmak
Baran Gürsel (Klinik Psikolog, Psikoterapist, TODAP) - "Eleştirel Psikolojinin 'Bastırılanı' Olarak Psikoterapi"
Hilal Eyüpoğlu (Klinik Psikolog, Psikoterapist, TODAP) - "Diğerlerini Sunmak / Sesine Ses Vermek / Kimin Sesini Nereye Vermek?"
Didem Doğan (Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti,
Öğretim Görevlisi) - "Toplumsal Travmalarla Alanda Çalışırken Aile Terapisi"
Aylin Deniz Ülkümen (Yürütücü)
12.30 - 13:15 Öğle Yemeği
13:15 - 14:45
Konferans-2:
Critical Psychotherapy Rooted in a Marxist Science of the Subject: Picking up an Interrupted Tradition (Özneye Dair Marksist Bir Bilimden Kaynak Alan Eleştirel Psikoterapi: Kesintiye Uğramış Bir Geleneği Ayağa Kaldırmak)
Leonie Knebel (Freie Universität Berlin, Department of Education and Psychology, Ph.D. Program)
14:45 - 15:00 Ara Poster Bildirilerin Tanıtılması ve Kısa Sunumları
15:00 - 16:30
Panel-3: Hikmet Zehra Evliya, Elif Molla / Türkiye'de Psikoloji Alanında Lisans Düzeyinde Yapılan Akademik Araştırmalar Üzerinden Deneyim Aktarımı ve Eleştiri
Erkek Şiddeti ve Psikososyal Dayanışma Şeyhmus Nas, Burcu Edanur Şen / Ahlak Kavramının Temelindeki Rasyonel Gerçekliğe Dair Söylem Analizi
Aylin Deniz Ülkümen (Klinik Psikolog, Psikoterapist, TODAP) - "Şiddet Ortamında Kadın Ruhsallığı: Şiddet ve Dayanışmanın Yeri" Mete Sefa Uysal / Gezi Parkı'nda Kanat Çırpan Bir Kelebek Kızılay'da Nasıl Fırtına Yarattı: Grup Özdeşleşmesi ve Duyguların Gezi Parkı Eylemlerine Katılım Sıklığı Üzerindeki Etkisi
Çelik Özdemir (İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği ve Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi) - "Kamusal Alan, Eğitim ve İstihdamda Erkek Şiddeti"
Aslı Aydemir / Gelin-Kayınvalide Çiftlerinde Yaşlı İhmal ve İstismarı
Zeynep Set, Ömer Faruk Şimşek / LGB Bireylerde Bağlanma Stilleri ve Depresyon Arasında Potansiyel Aracılar
Aysel Kayaoğlu (Dr., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi) - "Mağdurun Dilinden Failin Adına" Didem Doğan / Psikososyal Çalışmalarda Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Psikoterapistin Kendisi: “Umut Veren” Olmak?
Hilal Eyüpoğlu (Yürütücü) Beyza Nur Kılıç, Emine Taş, Gökay Ata, Mustafa Ulubaba / Spor Türü ve Spor Yılının Narsisizm, Mükemmeliyetçilik ve Kontrol Odağı ile İlişkisi
Çağda Çakır / Gelişimsel Disharmoni Özellikleri Gösteren Çocuklarda, Yapısal Yönden Hikaye Anlatma Kalitesi ve Kendini “Subjektif” Olarak İfade Edebilme Becerisinin Gelişimi
16:30 - 16.45 Ara
16:45 - 17:45
Panel-4: Sözel Bildiri Oturumu - 5:
İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Çocuk Çalışmaları
Leyla Turhan, Düzgün Uğur / Piştgiriya Derûn-Civakî Ya Bi Zimanê Zikmakî (Anadilde Psikososyal Destek Çalışmaları)
Deniz Akyıl (Psikolog, TODAP) - "Savaş Zamanlarında Çocuklarla Çalışma: Imkânlar ve Sınırlılıklar"
Hasan Elçioğlu (Psikolog, Der-Mez) - "Kamp yaşamı ve Ezidi Çocuklar"
Düzgün Uğur / Kürt Sorunu, Şiddet ve Barış
Hatice Kapusuz (Sivil Toplum Çalışanı, Gündem Çocuk) - "İnsan Kaynaklı Kriz ve Afetlerde Çocukların Desteklenmesi: Türkiye'den ve Dünya'dan İyi Örnekler"
Burcu Çolak (Yürütücü)
16 Ekim 2016 Pazar
Saat Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu Kent Konseyi Salonu
09:30 - 11:30
Panel-5:
Psikososyal Dayanışmayı Ruh Sağlığı Alanına Sıkıştırmamak
Kıvılcım Arat (İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği) - "Alternatif Dayanışma Alanlarının Ruh Sağlığına Etkisi"
Günseli Dum (LİSTAG) - "LGBTİ'lerin ve Ailelerinin Dayanışmada Karşılaştıkları Zorluklar"
Zehra Evliya (Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği) - "Akran Dayanışması"
Begüm Özden Fırat (Müşterekler) - "Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı Deneyimi Üzerine"
Doğa Eroğlu (Yürütücü)
11:30 - 11:45 Ara
11:45 - 12:45
Sözel Bildiri Oturumu - 6: Sözel Bildiri Oturumu - 7:
Özge Çelebi / Mülteci Kadınlardan Bir Dayanışma Örneği: "Yarının Kadınları" Mehmet Karasu, Sercan Karlıdağ, Melek Göregenli / Dinin-Dindarlığın ve Eşcinselliğin Temsilleri ve Homofobi
Eylem Akçay (PEP) / Beyaz Yakalıların Psikososyal Dayanışma İlişkileri:
“Plaza Eylem Platformu” Etkinlikleri Örneği
Çile Aydaş / Çorum İlinde Yaşayan Eşcinsel Erkeklerin Deneyimleri
Orhan Kaya / Akademide Dayanışmanın İnşası: “Barış için Akademisyenler” Deneyimi Doğa Eroğlu / Açılma Sürecine İlişkin Evre Modelleri ve Eleştirisi
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00
Panel-6:
Tanıklık ve Yüzleşme; Toplumsal ve Bireysel İyileşme Paralel mi?
İshak Sayğılı (Psikiyatrist) - "Bilincin Bağrına Bastırılan"
Türkcan Baykal (Klinik Psikoloji ve Tıp Doktoru, Türkiye İnsan Hakları Vakfı) - "Nasıl Bir Tanıklık?"
Hatice Bozkurt (Hafıza Merkezi) - "Devam Eden Bir Suç Olarak Zorla Kaybetmeler: Tanıklık ve Mücadele Yöntemleri"
Zeynep Biter (Yürütücü)
15:00 - 15:15 Ara
15:15 - 16:15
Panel-7: Sözel Bildiri Oturumu - 8:
Dayanışma Odaklı Psikososyal Destek: PSDA-Ankara Deneyimi Ahmet Çoymak, Özden Melis Uluğ / Bir Sosyal Psikolog Olarak Sosyal Yapıyı Anlama(ma)k:
Psikoloji Paradigmalarında İnsan ve Yapı İlişkisi
Yaşar Çavdar (Sosyal Hizmet Uzmanı) Sercan Karlıdağ & Melek Göregenli / Aleviliğin Sosyalizasyonu ve Ayrımcılık
Özge Yenier Duman (Psikiyatrist)
Ayşe Farahnaz Öztürk, Elif Altın / Trans Bireylerin Mekan Psikolojisi
Banu Bülbül (Psikolog)
16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 17:45 Forum ve Kapanış
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP