Kaygılıydık, Daha da Kaygılıyız, Ancak Dayanışmaya Devam Edeceğiz!


 

Ülkemizde, uzun bir süredir devam eden iktidar baskılarının; korku yaratma, çaresiz hissettirme ve karşı çıkanı sindirme politikalarının, otoriter bir siyasi rejimin adımları olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bu rejimin, güvensizlik ve korku içinde yaşayan, yaşama ve çalışma koşulları daha da kötüleşmiş, kazanılmış haklarından el çektirilmiş bir çoğunluğun oluşturduğu bir toplum üzerine kurulmasının hedeflendiğini de görüyoruz. Böyle bir rejime ve topluma doğru atılan adımlara, hafta sonu birçok ajans ve medya organının kapatılması ve muhalif kamu emekçilerinin işten çıkarılması, hafta başında Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının gözaltına alınması ve bugün de  HDP’li vekillerin gözaltına alınması gibi yenileri eklendi.

 

Eleştiren, muhalif olan, farklı düşünen ve yaşayan, iktidara karşı söz söyleyen hemen her kesimden insanın gözaltına alınması, tutuklanması, adli ve/veya ekonomik olarak cezalandırılması; buna karşılık insan haklarına aykırı davranan kişi ve kurumların cezasız bırakılması bizleri oldukça kaygılandırmaktadır. Bu fiillerin bizzat hedefinde olan toplumun bu kesimleri, bu süreçten ciddi yaralar almaktadır. Aynı zamanda farklı derecelerde de olsa bu fiilleri uygulayanları destekleyen ya da bu uygulamaları bir şekilde meşrulaştıran insanlar da bu süreçten ciddi yaralar almakta ve böylece toplumun her üyesi istisnasız herkesin hak ettiği adil, eşit ve barışçı bir topluluk içinde yaşama olanağının hayalinden ve gerçeğinden uzaklaştırılmaktadır.

 

Tüm bunlar, yaşamsal ve psikolojik ciddi ihlal ve problemlere işaret etmektedir. 

 

Bizler TODAP’lı psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak korku ve çaresizlik üzerine kurulu, otoriter bir rejimce yönetilen, ekonomik güvencenin olmadığı bir toplumsal yaşamı değil, insanların birbirine güvendiği ve birbirlerinin haklarını tanıdığı, adil ve eşitlik temelli bir toplumsal yaşamdan yanayız. Bunun aksi yönündeki uygulamalara da karşı olmayı mesleki sorumluluğumuz çerçevesinde değerlendiriyoruz. İnsanların birlikte yaşamasının dayanışmayla mümkün olacağına içtenlikle inanıyoruz.

 

Dayanışmayla,

 

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP