Kadın Örgütlerinden Çağrı: Tecavüzü Aklayacak Hiçbir Yasayı Kabul Etmiyoruz
TECAVÜZE 
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARINA 
TECAVÜZÜN EVLİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE 
TECAVÜZCÜLERİN AFFINA
HAYIR!!!

Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz!

Çocukların tecavüzcülerle, istismarcılarla evlendirilmelerine ilişkin AKP’nin TCK 103. Madde Yeni Düzenleme Önerisi ve Geçmişe Dönük Af Önergesi derhal geri çekilmelidir!

17 Kasım 2016 Perşembe gecesi, TBMM Genel Kurulu’na AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu tarafından son dakikada bir önerge sunuldu. Önerge 16 Kasım 2016 tarihine kadar çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında failin mağdurla evlenmesi durumunda cezanın önce askıya alınması, zamanaşımından sonra da affedilmesini öngörüyor.

Bu önergeye ek olarak iktidar partisi, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen şu anda TBMM’de tartışılan TCK madde 103’ün düzenlemesi ile de cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek istiyor. 103. maddenin bu haliyle yasalaşması, şu anda görülmekte olan cinsel istismara ilişkin ceza davalarında yargılanan ve bundan sonra meydana gelecek istismar vakalarında yargılanacak olan çok sayıda istismarcının “çocuğun rızası vardı” diyerek cezadan kurtulması anlamına geliyor. TCK madde 103’te yapılan değişikliklerle ve 17 Kasım gecesi sunulan önerge ile hem geriye hem ileriye dönük düzenlemeler yapılıyor:

Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor.
17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor.
Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının “yasal zemini” hazırlanıyor.

Son dakikada oldubittiye getirilerek verilen ve AKP oyları ile kabul edilen bu af önergesi ile rıza yaşını 12’ye indirme sonucunu doğuracak 103. madde değişikliği, çocuk ve kadın haklarına, uluslararası yükümlülüklere aykırıdır, kabul edilemez. Türkiye’de, kadınların ve kız çocuklarının kazanılmış haklarına yönelik tehditler ve saldırılar artarak devam etmektedir. TCK 103. madde değişikliği ve eki olan AKP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul ettiği önerge, bu saldırıların en tehlikelilerindendir ve her an kanunlaşabilir. Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen “mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir!

Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada “Evet” diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.

Bu vahim yanlıştan dönülmesi için başta tüm kadınları, TBMM’deki tüm siyasi partileri, basın ve medya kuruluşlarını ve duyarlı tüm kamuoyunu;

Kadın ve çocukların mevcut yasal haklarını korumak için verilen mücadeleye destek olmaya,
Önergenin geri çekilmesine ve 103. maddenin, kadın ve çocuk hakları örgütleriyle birlikte, çocukları mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine,
Torba yasanın tümünün oylanacağı 18 Kasım saat 14:00’de başlayacak TBMM oturumu öncesinde TCK 103. maddenin bu torbadan çıkartılması için sesimize ses vermeye

ÇAĞIRIYORUZ!

17+ Alevi Kadınlar
Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi
Akdam – Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği
Ankara Feminist Kolektif
Ankara Kadın Platformu
Antalya Feminist Kolektif
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Avrupa Kadın Lobisi Türkiye
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Bağımsız Kadın Derneği Mersin
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
BPS Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu
Buca Evka-1 Kadın Kültür Ve Dayanışma (Bekev)
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi -Elder
Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (Çekev)
Engelli Kadın Derneği – Enkad
Eşitiz – Eşitlik İzleme Kadın Grubu
Filmmor Kadın Kooperatifi
Göz Altında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
Göztepe Dayanismasi L’animo Kadın Grubu
Günebakan Kadın Derneği
İHD Ankara Şube Kadın Komisyonu
İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
Ka.der – Kadın Adayları Destekleme Derneği
Ka.Der – Kadın Adayları Destekleme Derneği Ankara Şubesi
Kadav – Kadınlarla Dayanışma Vakfı
Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Emeği Derneği
Kadın Emeği Kolektifi
Kadın Özgürlük Meclisi
Kadın Partisi
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
Kahdem – Kadınlara Hukuki Destek Merkezi
Kampüs Cadıları
Kayseri Kadın Dayanışma Derneği
KESK Kadın Meclisi
Keskesor LGBT
Kırmızı Biber Derneği
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği
Kocaeli Kadın Platformu
Koza Kadın Derneği
Lezbiyen Biseksüel Feministler
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Mor Dayanışma
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
Özgür Genç Kadın
Pembe Hayat LGBTT Derneği
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği
Şiddetsizlik Merkezi’nden Kadınlar
TCK 103 Kadın Çalışma Grubu
TMMOB İstanbul Kadın Komisyon
TODAP – Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu
TTB Kadın Hekimlik Kadın ve Sağlığı Kolu
Türk Kadınlar Birliği
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Üniversiteli Kadın Kolektifi
Yeryüzü Kadınları
Yeşil Feministler
Yoğurtçu Kadın Forumu
18 Kasım 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP