Yasa Tasarısını Kabul Etmiyoruz!
Çocuğun cinsel istismarı suçunda, mağdurun istismar faili ile evlendirilmesine onay veren önerge hakkında, 
 
17 Kasım Perşembe günü, AKP, TBMM Genel Kurulu'na cinsel istismar suçunda yargılamaya ilişkin olarak bir önerge getirdi. Önergeye göre, “cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine" karar veriliyor.
 
Bu önerge, demokrasi ve insan haklarında, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve kadın-erkek eşitsizliğinde, ilerlemek bir yana bizi geri götüren uygulamaların arttığı bu günlerde, bizi hiç şaşırtmadı. Mecliste haklarımızın ve özgürlüklerimizin sürekli törpülendiği, KHK gibi hukuk dışı uygulamalarla adaletin tamamen yok sayıldığı, sivil toplum örgütlerinin kapatılmasıyla muhalefetin ve vicdanın sesinin kesilmeye çalışıldığı günlerdeyiz. Dün genel kurula getirilen önerge de, muhafazakâr ve eril bir zihniyetin, ruh sağlığı uzmanlarının, hukukçuların, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, kadın hareketinin görüş ve önerilerini yok sayarak, toplumsal huzuru değil, siyasi dini saikleri önceleyen bir girişimidir. Bu önerge, insan haklarına aykırı, cinsel istismara maruz kalmış çocuklarımızın fiziksel ruhsal gelişimlerini baltalayacak, evlilik yoluyla yaşadıkları istismar travmasını süreklileştirecek ve onarmak bir yana süreğen travmalara yol açacak, cezalandırılmaları gerekirken failleri ödüllendirecek ve istismar eğilimli kişileri suça teşvik edecek, insan kaynaklı travmaların onarılmasında çok önemli bir işlevi olan adaletin sağlanmasını imkânsız kılacak bir girişimdir.
 
Biz TODAP'lı psikologlar olarak, bu önergenin yasadan geçirilmesi girişimini, halk sağlığı ve toplumsal huzuru iyileştirme görevini icra etme sorumluluğu taşıyan milletvekillerinin bir ihaneti olarak görüyoruz.    
 
Tasarı ile ilgili olarak devlet yetkililerinin yapmış olduğu eksik, yanlış ve tasarı kadar sorunlu olan ek açıklamalar toplumca bizi bir kez daha dehşete düşmüştür. Üstelik çocuk odaklı çalışan profesyonellerin bulunduğu çeşitli platformların ayrıntılı öneriler sunmalarına rağmen hükümet komisyonu tarafından dikkate alınmadığı da bilgimiz dâhilindedir. Bu tasarının insan ve çocuk hakları adına düzenlenecek bir kısmı yoktur. 
 
Hükümetin çocuk hak ve özgürlüklerini, insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri de yok sayarak hazırlamış olduğu bu yasa tasarısını kabul etmiyor, hükümetten tasarıyı derhal geri çekmesini talep ediyoruz.  

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
21 Kasım 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP