Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Kemal Gün ile ilgili Açıklama

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) olarak yaşam hakkının her şeyin önünde olduğu, insanın temel hak ve özgürlüklerinin savunulduğu, adaletli ve eşitlikçi bir dünyadan yanayız. Bu çerçevede, şu an itibariyle Ankara'da 64 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile Tunceli'de 75 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün'ün en temel taleplerini dikkate almak ve bu taleplerle ilgili girişimde bulunmakla sorumlu olan hükümetin yetkili kurumlarını acilen göreve çağırıyoruz!


Kanun Hükmünde Kararnameler ile hiçbir gerekçe gösterilmeden, hukuki süreçler işletilmeden ve haksız bir şekilde ihraç edilen ve çalışma haklarıyla birlikte en temel yaşamsal hakları da ellerinden alınan insanlara yönelik adaletsiz ve acımasız uygulamalara karşı olduğumuzu bir kez daha yinelemek ve bu haksızlığa karşı verilen tüm mücadelelerin de meşru olduğunu yüksek sesle ifade etmek istiyoruz.


Bu süreçte Nuriye Gülmen'in ve Semih Özakça'nın çalışma hakkı, insanca yaşama hakkı ve adaletsizliğin onarılması hakkı için; Kemal Gün'ün de oğlunun cenazesini memleketinde yakınlarıyla toprağa verebilme hakkı ve yas tutabilme hakkı için açlık grevine girerek yaşamlarını ortaya koymuş olmalarına sessiz ve duyarsız kalmak, bireysel ve toplumsal vicdanımıza yeni ve onarılması zor yaralar ekleyecektir. Bizler Nuriye'yi, Semih'i, Kemal'i açlığa mahkum eden sisteme ve bizleri utanca, suçluluğa, tükenişe, belleksizliğe mahkum etmekte olan sessiz tanıklığa, çocuklara ve gençlere karanlık, umutsuz bugünler devretmeye direnmek için buradayız. Hiç kimsenin yaşamak/yaşatmak için ölmeyi düşünmediği veya ölmek zorunda kalmadığı, yaşatmak için daha fazla yaşamayı hayal edebildiği bir toplumsal dayanışmayı örgütlemekle sorumluyuz.


Kadıköy Kalkedon meydanında destek grevinde olan arkadaşlarımız, Nuriye, Semih ve Kemal'in yaşamları için, kendi yaşamları için ve daha iyi bir gelecek için nöbet tutuyorlar. Hep birlikte dayanışma içerisinde Kadıköy'de Kalkedon meydanını, Ankara’da Yüksel caddesini umudu, dayanışmayı ve yaşamı hatırlayan belleğimizin mekanları olarak var etmeye devam edeceğiz.


Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP