Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Çalışmalarına Dair Açıklama

Son zamanlarda alanda çalışan meslektaşlarımızın belirttiği  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin kaldırılması ve yerine yeni bir yönetmelik hazırlama çalışmalarının olduğu söylentileri, BİMER’le iletişime geçildiğinde doğrulanmıştır. Okul Psikolojik Danışmanları ve sendikalar yeni hazırlanan yönetmeliğin içeriğinden habersiz olduklarını ifade etmekteler ve kendilerine danışılmadan yapılacak değişikliklerden kaygı duymaktadırlar. Yeni hazırlanan yönetmeliğin içeriğine dair Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmaması ve eleştiri ortamı yaratılmaması akıllara daha çok Okul Psikolojik Danışmanlarının mesleki işlevlerine ve okul rehberlik hizmetlerine zarar verici değişiklikleri getirmektedir. Önceki ve hala devam eden pratiklerde usulsüz olarak Okul Psikolojik Danışmanlarına meslekleriyle alakalı olmayan idare işleri ve asli işini yapmasını engellemesine rağmen koridor ve bahçe nöbetlerinin verildiğini biliyoruz. 


Yönetmelik değişimin şeffaf ve tartışmalı bir süreçten geçmemesi bu gibi durumların yasallaşacağına dair söylentileri ve kaygıları çoğaltmaktadır.


Ayrıca mevcut olan "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği"nden "Psikolojik Danışma" ibaresinin çıkarılmasının düşünüldüğü ve bu yolla alan dışından atamaların yapılabilmesinin önünün açılacağı da gelen bilgiler arasındadır. Böyle bir değişiklik hem alanda ehil olmayan kişilerin çalışmasına hem de   psikolojik danışmanların öğrenci, veli ve öğretmenlerle aralarındaki terapötik/iyileştirici ilişkiyi etkileyeceği için kabul edilemez nitelikte olacaktır.


Okullardaki rehberlik hizmetlerinin bilimsel ve sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi ve Okul Psikolojik Danışmanlarının mesleki işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için yapılacak değişiklerin tartışmaya açılmasını ve şeffaf bir süreç yürütülmesini temenni ediyoruz.  


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP) olarak, milyonlarca öğrencinin gelişimine etki edebilecek değişikler hakkında kamuoyunu takipte kalmaya ve çalışma arkadaşlarımız Okul Psikolojik Danışmanlarının yaptığı/yapacak oldukları kampanyalara katılmaya çağırıyoruz.

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP