Psikologlar için Meslek İçi Dayanışma Programı 2017 Sonbahar/İstanbul
TODAP olarak bu sonbahar döneminde; (1) alanda çalışmaya yeni başlayan meslektaşlara ve (2) herhangi bir öğretim programı, proje veya iş yerinde araştırma yapan/yapmak isteyen meslektaşlara yönelik Meslek İçi Dayanışma programı açıyoruz. Bu programın amacı, bir çalışma veya araştırma alanına girdiğimizde karşılaştığımız çeşitli soru, sorun ve gerilimleri nasıl düşünebileceğimize ve aşabileceğimize dair bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaktır. Böylece meslektaşlarımızın güçlenmesine vesile olmayı hedefliyoruz.


Bu güçlenme bize yaşamsal bir ihtiyaç olarak görünüyor. Çünkü yaşamak için çalışmak zorunda olduğumuz ve çalışma koşullarının gittikçe kötüleştiği bir dönemden geçiyoruz. Lisans, yüksek lisans düzeyinde ve alan içinde nitelikli ve erişilebilir mesleki bilgi paylaşımı oldukça kısıtlı. Ayrıca psikolojiyle, psikologlukla, toplumla ve kendimizle eleştirel ve yaratıcı ilişkiler kurma imkanlarını çoğunlukla bulamıyoruz. Mesleği icra ederken yaşadığımız bu zorluklar tabii ki daha geniş bir bağlamda toplumsal dayanışmanın önüne çıkan engellerden de besleniyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz çalışma ilişkileri düzeni ve toplumsal ortam bizlerin emek ve toplum eksenindeki dayanışmasını daha da gerekli kılıyor.


Bu ihtiyaçlar çerçevesinde tasarladığımız program, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik erişilebilir ve eşitlikçi bir ortam yaratmayı hedefliyor. Alanımızdaki  bilgi ve deneyim farklarını kâr elde etme ya da hiyerarşi kurma amacı olmadan, dayanışmacı yöntemlerle aşma yollarını çoğaltmayı amaçlıyor.


Bizim açımızdan mesleki güçlenme; bir yandan psikoloji alanının içindeki bilgi ve deneyim birikimine erişimi gerektirirken, bir yandan da eleştirel yaklaşımlara ve başka alanlara bakabilmeyi içerir. Bir yandan psikoloğun sınırlarını ve haklarını düşünmeyi içerirken, bir yandan da diğer meslek elemanı, çalışanlar ve toplumun sınırlarını ve haklarını düşünmeyi gerektirir. Bu programdaki bilgi ve deneyim paylaşımlarında bu dengenin iki tarafını da ihmal etmemeye gayret edeceğiz.


Programımız, en fazla 20’şer kişiden oluşan iki ayrı kapalı grubun Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, en az iki haftada bir olmak üzere, alanda bilgi ve deneyim biriktirmiş belli yürütücüler eşliğinde toplanmaları şeklinde gerçekleşecektir.


2017 Sonbahar grupları şu şekildedir:

- Mesleğe Yeni Başlayanlar Grubu

- Araştırma Alanı Grubu


Birinci grup olan "Mesleğe Yeni Başlayanlar Grubu" aşağıda belirtilen ilişkiler çerçevesinde psikolojinin herhangi bir alt alanında çalışan kişilerin yaşadığı zorlukların konuşulduğu, takip edildiği ve aşılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu bir grup olarak işlev görecektir:


Hizmet alanlarla kurulan ilişkiler

Kurum içi ilişkiler

Psikolojiyle ve psikologlukla kurulan ilişkiler

Çalışma ilişkileri


Eşzamanlı yürüyecek olan ikinci grup “Araştırma Alanı Grubu” olacak olup, aşağıda belirtilen konular çerçevesinde yaşanan zorlukların konuşulduğu, takip edildiği ve aşılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu bir grup olarak işlev görecektir:


Araştırmacı/çalışma konusu/özne (katılımcı) ilişkileri

Araştırmanın teorik çerçevesi

Araştırmanın metodolojisi (nicel ve nitel yöntemler, saha dinamikleri)

Araştırmanın doğurduğu çelişkiler ve gerilimler


Gruplardan birine katılmak isteyen psikologların 08 Ekim 2017 Pazar gününe kadar ekteki formu doldurup todap.der@gmail.com adresine “Meslek İçi Dayanışma Programı” konu başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Program ücretsiz olup, programın verimli geçmesi için katılımda süreklilik beklenecektir. Toplantı yeri ve günleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

Kayıt için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXLBqxdQYSxmbjq6aLpHwQ0_ne2rX3dFqM3BjQND6SIC620Q/viewform


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)


21 Eylül 2017
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP