Ötekisiz Psikoloji Atölye Dizisi İSTANBUL "Ayrımcılık" Modülü 2017-2018 Dönemi

Bu atölye dizisinin amacı, ruh sağlığı alanında ciddi bir eksikliği olduğunu düşündüğümüz belirli başlıklar üzerinden bu alanda çalışan ve/veya çalışacak olan psikolog ve psikolojik danışmanlarla (ve bu bölümlerde okuyan öğrencilerle) interaktif atölye çalışmaları yürütmektir. Böylece alanda çalışanlar ve hizmet alanlar açısından sıklıkla problem yaşanabilen bu konulardaki bilgi birikimi ve deneyimin arttırılması amaçlanmaktadır. 

5 farklı modülde yapılacak olan atölyelerin her biri için ayrı kayıt formu düzenlenmekte ve duyuru yapılmaktadır.


Atölyelerin ilki olan “Ayrımcılık” modülünde; eşitlik, hakkaniyet ve gündelik pratiklerde ayrımcılık ile ilgili başlıklar interaktif etkinliklerle ele alınacak ve ardından deneyim paylaşımları ile pekiştirilecektir.


1. GÜN: 23 Aralık 2017 Cumartesi / 10:30 - 17:30

2. GÜN: 24 Aralık 2017 Pazar / 10:30 - 17:00


Yürütücü: Hakan Ataman (İnsan Hakları Eğitmeni / Yurttaşlık Derneği)

Yer: Eğitim-Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mh. Sıraselviler Cad. No:18 Beyoğlu/İstanbul


NOT-1: Katılım ücretsiz olup en fazla 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Atölyeye başvuru için kayıt formunu doldurmanız yeterlidir. Başvurunuzu takiben size geri dönüş yapılacaktır. Sorularınız için: otekisizpsikoloji@gmail.com

Kayıt formu için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpHZpIkgRjpxH0PVlP3qmz0wHa9OR5zMDKxjlEE4F8C_mP3g/viewform


NOT-2: Atölye içeriği 2 günü kapsayacak şekilde organize edildiği için atölyeye kesin kaydı yapılanların her iki tam gün boyunca katılım göstermeleri beklenmektedir. Başvuru yapanların bu hususa özen göstermelerini bekliyoruz.


NOT-3: Atölyeye her iki tam gün katılım gösteren katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP