Medyada LGBTİ'lerle İlgili Cinsiyetçi ve Ayrımcı Görüş Bildiren Psikologlar Hakkında Basın AçıklamasıGeçtiğimiz günlerde, Haber Türk’te yayınlanan “Burası Haftasonu” programına psikolog kimliği ile katılan Psikolog Aslı Karasaç Özkaya, cinsiyet kimliği gelişimi ile ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Üzülerek görüyoruz ki, bu açıklamalar, psikoloji alanındaki güncel bilimsel bilgilere dayanmayan, transfobik ve ayrımcı nitelikte açıklamalardır. Program sunucusu Oylum Talu’nun da desteklediği ve yaygınlaştırdığı bu taraflı ve gayri-bilimsel açıklamalar, toplumumuzda LGBTİ varoluşlara (özellikle de translara) yönelik ayrımcı tutum ve pratikleri meşrulaştırıcı; LGBTİ’lerin ve ailelerinin benlik algılarına ve yaşantılarına olumsuz etkileri bulunabilecek beyanlardır. Ruh sağlığı uzmanlarının; güncel bilimsel/mesleki bulgulara dayanan, transfobik ve ayrımcı olmayan bilgi ve pratiklere sahip olması, yaptıkları açıklamaların olası bireysel/toplumsal sonuçlarının bilincinde olması ve buna dair sorumluluk hissetmesi, “iyi bir uzman” olmak anlamında mesleki ve etik bir sorumluluk, hatta zorunluluktur. Bu bağlamda, psikologlar dahil tüm ruh sağlığı çalışanları için, kendilerini bu konuda sorgulamak ve geliştirmek, mesleki pratiklerinin zorunlu bir parçasıdır. LGBTİ’lere yönelik ayrımcı tutum ve pratiklerin yaygın olduğu Türkiye gibi ülkelerde büyümüş ve yetişmiş olan psikologlar olarak -ne yazık ki- çoğu zaman içinde yaşadığımız toplumun olumsuz tutumlarını içselleştirmiş olabiliyoruz; bu nedenle de etik bir mesleki tutum sergileyebilmek sürekli bir şekilde özfarkındalık, özeleştiri ve politik farkındalık çabası içinde olmamızı gerektirmektedir. Aksi takdirde, toplumda ve meslek alanı içinde yaygın olan olumsuz ve ayrımcı görüşlerin etkisi altında kalmak kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Nitekim psikolog Aslı Karasaç Özkaya’nın açıklamalarında bunu açıkça görebiliyoruz.


Türkiye’de, psikologlara yönelik bir meslek yasasının (halen) bulunmaması sebebiyle, danışanlara ve topluma zarar verebilecek nitelikte, ayrımcı ve etik olmayan beyanlarda ve uygulamalarda bulunan meslektaşların denetlenmesi ve çalışma pratiklerinin düzenlenmesi, ne yazık ki yasal anlamda tümüyle mümkün değildir. Mevcut psikoloji dernekleri, sadece kendi üyelerine yönelik çeşitli düzenlemeler ve yaptırımlar uygulayabilmektedir. Bunun dışında, derneklerin yapabileceği; meslektaşları ve toplumu bilgilendirme, çeşitli çalışmalar yürütme ve hak savunuculuğu yapma ile sınırlıdır. Bu çerçevede, TODAP üyesi olmayan psikolog Aslı Karasaç Özkaya hakkında derneğimize yapılan bildirimlere ilişkin olarak yapabileceğimiz şey, meslektaşımız olarak kendisini uyarmak ve cinsiyet kimliği konusunda ayrımcılık içermeyen, güncel bilgi ve uygulamaları öğrenmeye/kullanmaya davet etmektir. 


Diğer yandan, her tür bilgiye ulaşımın oldukça kolay olduğu günümüzde, cinsiyetçilik, transfobi, homofobi gibi ayrımcılık biçimlerinin farkında olmamak ve bu yönde beyanlarda bulunmak, sadece bilgisizlikle açıklanamaz; bu tür beyanlar ve uygulamalar -ne yazık ki- ticari ve/veya ideolojik bir tercih olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bu tür ayrımcılık biçimlerinden uzak durabilmek; güncel psikolojik bilgileri takip etmenin yanı sıra ilgili diğer alanlardaki (sosyoloji, politika, felsefe, antropoloji, feminizm, vb.) tartışmaların ve eleştirel bakış açılarının farkında olmayı da gerektirmektedir. LGBTİ varoluşlar ile ilgili güncel ve geçerli bilgiler hakkında bilgi sahibi olmak için, yakın zamanda yayımladığımız “Psikologlar İçin LGBTİ’lerle Çalışma Kılavuzu”nu Psikolog Aslı Karasaç Özkaya ve diğer tüm meslektaşlarımıza öneriyoruz. 


Eşit, adil ve özgür bir dünya dileklerimizle…


Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
*Kılavuzu PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz ve ayrıca TODAP’a email atarak basılı formatı ücretsiz olarak edinebilirsiniz: https://drive.google.com/file/d/0B1GoQ3VaadJ9eldWRnNyRU9pSUU/view

02 Aralık 2017
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP