VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Bir-aradalık: Hâller, Dinamikler, İmkânlar2018 senesinin sonbaharında İzmir’de gerçekleştirilecek olan VI. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun ana temasını “Bir-aradalık: Hâller, Dinamikler, İmkânlar” olarak belirledik. Bizi bu konuyu seçmeye; dünyanın farklı yerlerinde, farklı çelişki ve ortaklıklar üzerinden gerçekleşen ve etkili bir biçimde gündemimize sirayet eden çeşitli bir-araya gelme biçimleri itti. Bu sempozyumda, içinden geçtiğimiz toplumsal ve tarihsel süreçlerde insanların birbirleriyle, gruplarla, toplumla, diğer canlılar ve doğayla ilişkileri açısından bir-araya gelişleri ve karşılaşmalarında ortaya çıkan hâllerini, eleştirel psikoloji ile diğer disiplin ve bilgi üretme biçimlerinin karşılaşma alanında ele almayı hedefliyoruz.


İnsanların bir-araya gelmesinin/gelmemesinin farklı hâlleri olduğunu düşünüyoruz. Bir yanda güncel süreçte öznelerin otoriter, ayrımcı ve şiddet dolu kişi, fikir ve eylemlerin etrafında hareketler, gruplar ve toplumlar oluşturmasının; buna koşut olarak baskı, şiddet, ayrımcılık ve kötü muamelenin insanlar arasındaki ilişkilere artarak dahil oluşunun örneklerini görüyoruz. Diğer yandan da eşitlikçi, özgürlükçü ve dayanışmacı kişi, fikir ve eylemlerin, kapitalizmin ve şiddetin egemen düzenlerine alternatif olan birlikteliklerin kaynağı olabildiğine güncel olarak tanıklık ediyoruz. Tüm bunlar belli “hâllere” işaret ettiği kadar, belli çelişki ve dinamiklerle şekillenen, bu açıdan dönüşme potansiyelini de içinde barındıran, dinamik süreçlerin örneklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle biz, bu sempozyumda eleştirel psikoloji perspektifinden, bu bir-aradalık durumlarını, onların taşıdığı, onları oluşturan ve değiştiren dinamiklerle birlikte ele almayı önemsiyoruz. Ve aynı zamanda insandan, tüm canlılardan ve doğadan yana olan dinamikleri güçlendirmenin yollarını da...


Denilebilir ki insanlar, bu tür süreçlerde sadece birbirleriyle kişiler arası ilişkilerde değil, toplumla ve tarihle, ruhsal dünyalarıyla, diğer canlılarla ve doğayla çok çeşitli, etkileşimsel ve çok katmanlı karşılaşmalarda bir-araya geliyor. Bu nedenle bir-aradalık süreçlerini eleştirel psikoloji dışında başka bilgi ve deneyim alanlarından, çok disiplinli, disiplinlerarası, disiplinlerüstü olacak şekilde sorunsallaştırmayı ve bu açıdan söz ve bilgi üretmeyi anlamlı ve değerli buluyoruz.


Sempozyum psikoloji alanıyla ve ilgili disiplinlerle ilişki kuran eleştirel yönelimli araştırmacıları, uygulamacıları, öğrencileri, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan kişileri bir-araya getirmeyi amaçladığından, ana temasının yanı sıra psikoloji bilgi ve pratiğinin eleştirisine, toplumsal eleştiriye ve çeşitli güncel meselelere dair tüm ‘eleştirel’ çalışmalara açıktır. Ayrıca bu sene bildiri özeti başvurularını başka coğrafyalardan gelecek katılımcılara da açmış bulunmaktayız.

Program için:


Program Akışı • https://goo.gl/853Vc9

Bername • https://goo.gl/9iEr87
Programme • https://goo.gl/Rv4sqx


Kayıt için:


Kayıt Formu • https://goo.gl/drEkLs | Kayıt ve katılım ücretsizdir.

Forma Qeyde • https://goo.gl/rT3zdn | Qeyd û beşdarbûn bêheq e.

Registration Form • https://goo.gl/QA77fu | Free Registration & Attendance


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)


Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP