MESLEKTAŞLARIMIZA, AKADEMİSYENLERE VE ÖĞRENCİLERİMİZE ÇAĞRIMIZDIR!Bağımsız meslek yasası hakkımız için,

Özlük haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,

Eşit koşullarda çalışma hakkı için,
Mesleki uzmanlaşmada fırsat eşitliği için,
Kamuda ve özel sektörde istihdamımızın artırılması için,
İş güvenliği ve sendikal haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,

Güvencesiz çalışmaya ve çalışma yaşamında hak ihlallerine;

İş cinayetlerine,

Yaşamın her alanında var olan baskıya, sömürüye, ayrımcılığa, şiddete ve işkenceye,

Nefret suçlarına ve söylemine,

Cinsiyet ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına;

İş yerlerinde yıldırmaya,

Kadın ve LBGTİ bireylere yönelik şiddete,

Çocuk istismar ve ihmaline,

Mültecilerin yaşadıkları hak ihlallerine,

Çocuk İşçiliğine,

Çocuk yaşta evliliklere,

Engelli ve hasta bireylerin yaşadıkları hak ihlallerine,

Eğitimde fırsat eşitsizliğine;


DUR! demek için


Barış içinde bir yaşamın mümkün olduğunu haykırmak için,

Farklılıklarımızla güzel olduğumuzu duyurmak için,

Özgürlük için! Demokrasi için!

Adalet için!


1 Mayıs'da İzmir'de Saat: 12.00 'de Cumhuriyet Meydanında 

TPD ve TODAP ortak kortejinde buluşuyoruz .

01 Mayıs 2019
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP