VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumuna Bildiri Gönderme Tarihinde Değişiklik23-24-25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da “Özgürleşme” ana teması ile gerçekleştirmeyi planladığımız VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun bildiri gönderme son tarihini tüm dünyada ortaya çıkan Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 Mayıs 2020 tarihine erteledik. Pandemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve sempozyumun online platformlar aracılığıyla yürütülmesi veya daha ileri bir tarihe ertelemesi dahil çeşitli seçenekleri değerlendiriyoruz. Şimdilik katılımcılara zaman kazandırmak maksadıyla yalnızca teslim tarihini ileri almayı kararlaştırdık. Bu süreçten sempozyumun, katılımcıların, ve düzenleyicilerin mümkün olan en az seviyede etkilenmesi için en uygun yöntem ve tarih konusunda yeni gelişmelere göre bir karar verip, ilerleyen günlerde sizlerle yeniden iletişim kuracağız.  


Özgürleşme ve buna dair idealler, imkânlar ve gerçeklikler üzerine tartışmayı odağa alacağımız

VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nda sözlü veya poster bildiri sunmak isteyenlerin, 500-1000

kelime aralığındaki bildiri özetlerini, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar burada belirtilen formatta,

elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Birden çok bildiri

göndermek isterseniz, her bir bildiri için yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Sempozyum ile ilgili

gelişmeleri http://elestirelpsikolojisempozyumu.todap.org web sayfasından takip edebilirsiniz.

Gönderilen bildiriler Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından, eleştirel perspektifin

korunabileceği bir zemin hazırlamanın verdiği sorumluluk ile aşağıdaki kriterler göz önünde

bulundurularak değerlendirilecektir:


Ayrımcılık içeriyor mu; sözgelimi eril-militarist-heteronormatif statükoyu koruyor mu?

Kuramsal-yöntemsel-uygulamaya dayalı olarak psikoloji eleştirisinde konumu ne?

Toplumsal iktidar/güç ilişkilerine dair konumu ne?


İhtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için bildirilerle ilgili geribildirim

verilecektir. Dolayısıyla akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerin ve psikoloji alanı içinden ya da

dışından uygulamaya yönelik çalışan kişilerin de katılımını özellikle desteklediğimizi belirtmek

isteriz.


VII. Eleştirel Psikoloji Düzenleme Kurulu

Aslı Aydemir

Ayçe Feride Yılmaz

Aydın Bayad

Can Önalan

Ebru Ergün

Ece Bişirir

Ersin Aslıtürk

Hatice Göz

Olga Selin Hünler

Özgür D. Yurtsever

Sertan Batur

Zeynep Biter


VII. Eleştirel Psikoloji Değerlendirme ve Destekleme Kurulu

Aysel Gürel

Baran Gürsel

Büşra Alparslan

Demet İslambay

Doğa Eroğlu

Düzgün Uğur

İdil Atabinen

İlker Özyıldırım

Umut Şah

Yudit Namer


Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP