Madalyon Psikiyatri Merkezi’ndeki İşten Çıkarmalar Üzerine3  Mayıs 2020 tarihinde Pınar Öğünç imzasıyla Gazete Duvar'da "Çıldıracak Seviyeye Gelmiş Psikologlar  Var" başlığıyla herhangi bir kurum veya psikolog ismi verilmeden  yayınlanan haberin ardından, Madalyon Psikiyatri Merkezi haberi sahiplendiğini düşündüren bir girişimde bulunmuş, 5 Mayıs 2020 tarihinde beş  psikoloğun iş akdine son vermiştir. Röportajı kimin verdiğinden bağımsız olarak, kurum eğer röportajı sahipleniyorsa, çalışma ortamını, herhangi bir sosyal ve ekonomik hak kaybına yol açmadan, sağlık hakkı, meslek etiği ve çalışanların talepleri çerçevesinde düzenlemeli, yaptığı düzenlemelerin tüm çalışanlar ve kurumdan hizmet alanlar için tatmin edici olduğundan emin olmaya yönelik adımlar atmalıydı. Kurum bunun aksine psikologların işine son vermekle bu türden taleplere ve bunların dile getirilmesine karşı reddedici ve temel hakları ihlal eden bir yaklaşım benimsemiştir.


İşverenlerin, işten çıkarmayı, pandemi koşullarında olası talep ve ihtiyaçlara karşı kendince bir tehdit ve cezalandırma yöntemi olarak kullanmaları eşine az rastlanmayan ve mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Bu çerçevede hem işten çıkarılanlar hem de kurumda çalışmaya devam edenlerle her türden talep ve ihtiyaçları için dayanışma içinde olduğumuzu beyan ederiz.


Meslektaşlarımızın iş akitlerinin feshinin “işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı” ifadesinin yer aldığı 25/2 maddeye dayandırılması bir yandan -işten çıkarmaların gerçekten yasaklanmadığını gösterircesine- yasal düzenlemelerin “boşluğundan” faydalanılıyor olduğunu düşündürmektedir. Ama aynı zamanda bu maddeye referans verilmesi, meslektaşlarımızın kişilikleri ve onurlarına yönelik bir saldırıyı içermektedir. İş yerinde yürütülen adil ve şeffaf bir soruşturma süreci ve bu sürecin sağlam gerekçelendirilmiş çıktıları kanıt gösterilmedikçe işverenin bu davranışının haklı görülmesi mümkün değildir.


Sözü edilen habere dönecek olursak haberde, pandemi süreci ile birlikte iş yükünün olağan dışı bir biçimde arttığı fakat sağlık ile ilgili önlemlerin alınması konusundaki ısrarların çok geç yanıt bulduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ruh sağlığının ele alındığı çalışmalar için oldukça riskli olduğu bilinen performans ve prim sistemi nedeniyle hizmetlerin otomasyonlaştığı, günde yaklaşık 10 seans yapıldığı belirtilmiştir. Bunların yanı sıra kıyafet uygulaması gibi cinsiyetçi uygulamaların da var olduğundan söz edilmiştir. Psikologların çalışma koşullarına dair sorunları dile getirmeleri ve bu sorunlara yönelik çözüm talep etmeleri hem vazgeçilmez bir hak, hem de meslek etiğimizin parçası olarak düşünülmelidir. Pınar Öğünç de bu çerçevede bu hak ve etik açısından destekleyici bir pozisyon almıştır. Biz herhangi bir kurum isminin zikredilmediği bu haberde işaret edilen bu sorunların meslek alanımızdaki ortak sorunlarını temsil ettiğini de biliyoruz. Bu sorunların da ancak sınıfsal ve mesleki ortak mücadelelerle çözülebileceğine inanıyoruz.


Alanımızdaki bahsi geçen ihlallere karşı mücadele vermeye ve mücadeleleri desteklemeye devam ederken bir yandan da Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde yaşanan işten çıkarma sürecinde hem işten çıkarılan ve çalışmaya devam eden çalışanların, hem de hizmet alanların yaşadığı hak ihlallerinin takipçisi olacağız. Bunu hem mesleki ve sınıfsal bir dayanışmanın gereği olarak görmekte hem de ilgili merkezdeki hizmetin, çalışanların  ve hizmet alanların esenliğinin gözetilerek verilmesi açısından önemli bulmaktayız.


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP