İstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümü Açılması Hakkında

Nitelikli Eğitim ve Çalışma Hakkımızdan Daha da Uzağaİstanbul Üniversitesi AUZEF’te Psikoloji Bölümünün açıldığı ve bunun için bir senato kararı alındığı haberlerini duymuş bulunuyoruz. Öncelikle, her türlü bilgiye eşit ve adil erişim hakkını savunan ve rekabetçi ve adaletsiz bir sınav ile üniversiteye girme sisteminin karşısında yer alan bir meslek örgütü olarak, bu girişiminin adalet sağlayıcı bir nitelik taşıyacağına inanmıyoruz. Bu girişimi, başka lisans eğitimi alanlarına benzer olarak, psikoloji eğitimi için de uygulanan neoliberal politikaların bir parçası olarak görüyoruz. Bu çabanın, psikoloji disiplininin teknik bir uygulamaya indirgenmesi, üniversitelerin salt meslek okullarına çevrilmesi, üniversitelerde salt uygulayıcılar yaratılması ve ihtiyaç duyulan bilginin ücretli olarak kişilere lisans içinde ve/veya dışında sunulması süreçlerinin bir parçası olarak gündeme geldiğini düşünüyoruz. Bu konuya ilişkin fikirlerimizi 2015 yılında AÖF’te Psikoloji bölümü açılması girişiminde de beyan etmiş, konunun takipçisi olmuştuk. Türkiye'de üniversitelerde verilen psikoloji lisans eğitimine dair birçok sorun gün gibi ortada durmaktayken, bu girişim, bunları göz ardı etmek bir yana daha da derinleştirme riski taşıyor. Mevcut durumda niteliksiz ve ücretli eğitimlere mecbur bırakılırken bu tip uygulamalar sonucunda, tüm psikologlar olarak, hak ettiğimiz eğitimlere eşit ve adil bir şekilde ulaşmaktan daha da uzaklaşıyoruz.  Türkiye'deki psikoloji bölümlerinde,-Psikoloji kuramlarını ve uygulama deneyimini sunma konusundaki yetersizlikler gün gibi ortadayken; kuramsal derinleşme ve zenginleşme potansiyeli taşıyan tartışma ortamları barındırmayan, uygulama aktarımını zorlaştıracak bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.- Halihazırdaki lisans programlarında disiplinlerarası ve eleştirel yaklaşımlar barındırma konusundaki eksiklikler ciddi bir sorunken; disiplinlerarası etkileşimi oldukça sınırlayan, kaynak sunma potansiyeli zayıf bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.- Mevcut lisans programlarında öğrenci-akademisyen ilişkileri çoğunlukla geliştirici bir şekilde kurulmuyor, bölüm ve okul sorunlarına karşı öğrenciler arasındaki dayanışma istenildiği kadar gelişemiyorken öğrencilerle akademisyenlerin arasındaki ve öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşim olanaklarını yok eden bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.-Akademisyen sayısı ve üniversite olanakları bölümlere giren öğrencilerin sayısı karşısında yetersiz kalmaktayken; akademisyenlerle öğrencilerin kurduğu verimli etkileşimin ve üniversite olanaklarının önünü kesen bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te bir Psikoloji Bölümü kurulması hem eğitimin niteliğiyle alakalı sebeplerden hem de en az bunlar kadar önemli başka bir sebepten ötürü hatalı bir girişimdir. Eğer bu fikir hayata geçerse bu bölümden mezun olacak meslektaşlarımızın, görece daha donanımsız bir şekilde alana girmeleri söz konusu olacaktır. Bu da hepimizin yaşadığı sorunların daha da genelleşmesi, alanda çalışırken düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşulları karşısında daha da korumasız olmak, psikologların çalışma koşullarının kötüleşmesi ve toplumun aldığı hizmetin niteliğinde telafisi zor eksilmeler anlamına gelecektir. Biz TODAP olarak, İstanbul Üniversitesi AUZEF'te Psikoloji Bölümü açılmasını, vakıf üniversitelerinde psikoloji bölümlerinin hızla artması, eğitim niteliğinin hızla düşmesi, bölüm kontenjanlarının nitelik ve istihdam olanaklarından bağımsız olarak arttırılması, meslek eğitimlerinin sertifikalar yoluyla bize satılmaya çalışılması ve emeğimizin değeri ve niteliğinin düşürülmesi yönündeki uygulamaların bir devamı olarak görüyoruz. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak tüm bunların karşısında durmayı önemsiyoruz. Bu nedenle bu uygulamadan vazgeçilmesini, mevcut eğitim ve istihdam sorunlarımızın çözülmesine yönelik sözlerimizin duyularak bu konularda adımlar atılmasını talep ediyoruz. 


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği


Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP