VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'na Çağrı(22-23-24 Ekim 2021)

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak 2020’de “Özgürleşme” temasıyla düzenlemeyi planladığımız VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nu, pandeminin yarattığı belirsizlik nedeniyle daha fazla ertelemek yerine 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı aldık. 


Sempozyumun temasını belirlerken “öz” ve “özgür” kök ve gövdelerinin zengin kavram ve düşüncelere kaynak olabildiği düşüncesiyle hareket etmiş; özgür, özgürlük, özgürleşim, özgürleştirme, öznellik, öz savunma, özerklik gibi kavramları da bu bağlamda örneklendirmiştik. Bütün bu kavramlar ve çağrışımlardan hareketle temanın “Özgürleşme” olmasına ve ideal, hedef, imkân ya da gerçeklik olarak “özgürlük” üzerine düşünmenin anlamlı olabileceğine karar kılmıştık. Temayı seçerken, dünyanın bütün coğrafyalarında iktidar sahiplerinin okullarda, iş yerlerinde, akademide, hastanelerde, hapishanelerde ve evlerde, yani yaşamın tüm alanlarında sürdürdüğü baskı, şiddet, işgal, sansür, ayrımcılık, görmezden gelme, sömürü ve sömürgeleştirme pratikleri ve politikalarına karşı verilen özgürleşme mücadelelerinin etkili olduğunu belirtmiştik. 


Geçen yıldan bu yana pandemi sebebiyle olağanüstü süreçlerden geçmekteyiz. Bu süreçte salgının bireysel etkileri kadar toplumsal etkilerinin de ne denli önemli olduğunu gördük. İnsanlığın küresel olarak verdiği mücadelede dezavantajlı grup ve toplulukların birçok durumda olduğu gibi pandemiden de daha fazla etkilendiğine şahit olduk. Kadınlar daha fazla bakım hizmetine, işçi ve emekçiler daha fazla sömürüye, yoksullar daha fazla açlığa, azınlıklar ve madunlar ise daha fazla hastalığa ve ölüme mahkum edilirken ‘özgürleşme’ de hep erteleniyor. Evlerimizden dışarı çıkmanın ya da çıkmak zorunda bırakılmamanın özgürlükle ilişkili olduğu bu pandemi sürecinde, sizleri özgürleşme kavramının anlamını hep beraber yeniden düşünmeye, bireysel özgürleşme ile toplumsal özgürleşme arasındaki ilişkiyi irdelemeye davet ediyoruz. 


Psikolojinin özgürleşme konusunu bugüne kadar eleştirel perspektiften gerektiğince ele almamış olduğunu düşünüyoruz. İnsanı, toplumsallığı ve tarihselliği olan bir özne olarak değerlendirmeyen; insanları sınırlayan, boyun eğdiren güçleri ve bunlara karşı gelişen dirençleri/direnişleri, bunların insan öznelliğindeki, benlik ve duygulardaki, dünyada oluş hallerindeki tezahürlerini, dönüştürücü etkilerini yorumlamakta ve bu direnişlerin bir parçası olmakta zorlanan; aksine, sisteme uyum sağlamayı ön plana alan anaakım psikoloji pandemi koşullarında da eleştirel bir bakış açısına ihtiyaç duyuyor. Bu sempozyumun, “Özgürleşmeyi ele alan eleştirel bakış açısı nedir; nasıl oluşturulabilir, bu bakış açısının psikolojiye ve onun yorumladığı dünyaya nasıl bir etkisi olur?” gibi soruları sormak ve cevaplamaya çalışmak için bir fırsat olacağını umuyoruz. 


VII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, psikoloji alanıyla ve ilgili disiplinlerle ilişki kuran eleştirel yönelimli araştırmacıları, uygulamacıları, öğrencileri, fikir üretme ve paylaşma arzusu taşıyan herkesi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, sempozyum, özgürleşme temasının yanı sıra psikoloji bilgi ve pratiğinin eleştirisine, toplumsal eleştiriye ve çeşitli güncel meselelere dair tüm eleştirel çalışmalara, ayrıca başka coğrafyalardan ve dillerden gelecek bildirilere açıktır. 


Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çağrı metni ve başvuru bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz: http://elestirelpsikolojisempozyumu.todap.org/


Sempozyum ile ilgili gelişmeleri sempozyum web sayfasından veya TODAP’ın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. 


VII. Eleştirel Psikoloji Düzenleme Kurulu 

Aydın Bayad 

Buket Kara 

Can Önalan 

Ece Bişirir 

Ersin Aslıtürk 

Gülşen Kılıçarslan 

Sadberk Arpacı 

Sedef Nergiz Karagöz 

Sibel Sabırlı 

Olga Selin Hünler 

Selim Cillov 

Yılmaz Can Derdiyok 


VII. Eleştirel Psikoloji Değerlendirme ve Destekleme Kurulu 

Aysel Gürel 

Baran Gürsel 

Demet İslambay 

Doğa Eroğlu 

Düzgün Uğur 

İdil Atabinen 

İlker Özyıldırım 

Umut Şah 

Yudit Namer 

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP