Eleştirel Psikoloji Tartışmaları 30 Eylül'de Başlıyor
Bu etkinlik dizisinde, Eleştirel Psikoloji çatısı altında özgün tartışmalar yürüten yazarlar tarafından yazılmış, TODAP'tan bir ekip tarafından derlenmiş ve 2022'de İletişim Yayınları tarafından basılan Eleştirel Psikoloji: Yaklaşımlar, Tartışmalar, Gündemler kitabındaki metinlerin, yazarlarının katılımıyla tartışılması planlanmaktadır. 

Kitaptaki metinler, hâkim psikoloji bilgisinin üretilme, aktarılma ve uygulama biçimlerini sorunsallaştırırken alternatif bir psikoloji anlayışının oluşmasına da katkı sunar. Farklı deneyim ve yaklaşımlardan yola çıkarken dünyayı, tüm insanların ve diğer canlıların nitelikli bir yaşam sürmesine uygun hale getirecek eleştirel kuram ve pratikler arasında yerini alır. Psikoloji disiplininin içine ve ötesine doğru uzanırken eleştirel bir perspektifi kendilerine özgü tarzlarda yerelleştirir ve bu bağlamda evrensel olana dahil olur. Tüm bu özellikleriyle kitaptaki metinlerin yaygınlaşması kadar kolektif şekillerde tartışılmasının da anlamlı olacağını düşünüyoruz. Belki başka ortamlarda gerçekleşmeye devam edecek bu gibi tartışmalara biz de bir alan açmak istiyor ve bu çerçevede böyle bir etkinlik dizisini düzenliyoruz. 

Oturumlara katılım ücretsiz olacak ve her oturumun programı ayrı ayrı duyurulacaktır. Duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP