TODAP Öğrenci Komisyonu Faaliyete Geçti

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği’nin içinde mesleki alana dair yapılan tartışmalarda psikoloji bölümlerinde verilen lisans eğitimlerinin niteliği, işleniş biçimleri, yeterliliği oldukça önemli bir yer kaplıyor. Bu gibi sorunları yoğun şekillerde gündemimize almak ve neler yapılabileceğimize dair konuşmak, tartışmak adına TODAP’ın bir bileşeni olarak lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin bir araya gelmesiyle Öğrenci Komisyonu’nun 26 Eylül 2023 tarihinde faaliyete geçtiğini bilgilerinize sunuyoruz.


TODAP Öğrenci Komisyonu’nun Genel Amaçları ve İşleyişi Şu Şekildedir:


GENEL AMAÇLARI

● Lisans eğitiminin niteliğine dair sorunları konuşmak ve alternatif müfredat ihtiyacını tartışmak

● Mezun-öğrenci ilişkilerindeki kopuklukları gidermek

● Meslek yasası ve odası ihtiyacını ve meslek etiği gibi temel tartışma başlıklarını konuşmak, öğrenciler arasında bu başlıklara dair bir öz bilinç oluşturmak

● Ana akım psikolojide ruhsallığın birey odaklı konuşulmasına karşın psikoloji-toplum inşasını konuşmak/tartışmak

● TODAP’ın üç ekseninden de biri olan Eleştirel Psikolojiyle, psikoloji bilgisinin ve pratiğinin eleştirisini yapmak ve bu eleştiriden yola çıkarak alternatif teori ve pratik üretimini hedeflemek

● Üniversite ve alan içi sorunların konuşulmasına ek olarak toplumsal hareketleri, ülke ve dünya gündemlerini tartışmak ve bulunduğumuz konumdan bilimin ve toplumsal dönüşmenin bir parçası olmak

● Aynı anda hem bir meslek hem bir bilim hem bir sınıf hem de bir demokratik kitle örgütlülüğünü sağlamak


İŞLEYİŞİ

● Öğrenci Komisyonu içindeki ilişkilenmelerde hiyerarşik, rekabetçi ve piyasacı ilişkilere karşı, eşitlikçi, yatay ve açık paylaşım vurgulanmalıdır

● Meslek hakkı ve emek mücadelesi sınıf mücadelesinin bir bileşeni olarak konuşulmalıdır

● Psikoloji, var olanın aktarılmasının ötesinde kendi içinde barındırdığı çelişkilerinin konuşulduğu ve gerçekleşebilecek dönüşüm potansiyellerinin ele alındığı bir disiplin olarak konuşulmalıdır

● Psikolojinin ve üniversitelerin sermaye ile gün geçtikçe artan ilişkileri sorgulanmalı ve bu gündemler öncelik olmalıdır (ücretli staj programları, sertifika programları, üniversitelerde bölüm ve kontenjan artışı buna ek olarak sıralamaların düşürülmesi gibi konular…)

06 Ekim 2023
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP