Neden Meslek Yasası İstiyoruz
-Psikologların çalıştıkları alanlara dair mevcut yasal düzenlemeler, birçok alanı kapsamıyor ve psikologluğun niteliğine, sınırlarına dair ortak tanımlar içermiyor.

-Meslek yasamızın olmayışı ve meslek birliği/odamızın eksikliği; biz psikologları, beraber çalıştığımız diğer meslek çalışanlarını ve psikolojik hizmet alan kişileri olumsuz yönde etkileyecek birçok uygulamaya ve hak ihlaline yol açıyor.

-Hastane ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan birçok psikolog görev tanımları belirsiz olduğu için mesleki bilgi ve deneyimi dışında çalışmak zorunda kalıyor.

-Çalışma ilkelerimiz ve koşullarımız meslek yasası ile tanımlanmadığı için iş yerlerinin belirlediği koşullar biz psikologlara dayatılıyor.

-Psikologların hakları gasp edilirken sunulan hizmet de niteliksizleşiyor.

-Etik yönetmeliğimizin olmayışı araştırma ve uygulamalar üzerinde yaptırımı mümkün kılmıyor; mesleğimizi kötüye kullanan kişilere, etik dışı araştırma ve uygulamalarda bulunan psikologlara müdahale edilmiyor.

-Psikolog unvanı üzerinde yasal bir güvence yok.

-Psikologluğun sabit ve ortak bir iş tanımının olmaması, psikolog unvanını usulsüz kullanan kişilere yol açıyor.

-2011'de kabul edilen Torba Yasa ile sadece klinik psikolog  tanımlanıyor ve bu, adliyelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, hastanelerde, okullarda ve pek çok alandaki psikolojik hizmetleri görünmez kılıyor, ikincilleştiriyor.

-Psikoloji lisans mezunlarını psikolog olarak tanımlamamak, psikoloji öğrencilerini fahiş fiyatlar biçilen lisansüstü ve/veya sertifikalı, çoğu zaman niteliksiz pek çok eğitim almak zorunda bırakıyor.

-Psikoloji klinik psikolojiden fazlasıdır; gelişim psikologları, sosyal psikologlar gibi diğer alanlardaki psikologlar yasal olarak tanımlı değil.

-Serbest çalışma hakkımız tanınmıyor.

-Psikolog Meslek Odaları ve Türkiye Psikologlar Birliği’nin kurulması için gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç var.

-Hak ihlallerinin önüne geçmek için meslek birliği/odası istiyoruz.

-Sigorta priminin maaştan düşük bir ücret üzerinden yatırılması, sigortasız çalıştırılma, fazla mesai ödemesi alamama, dönemsel, sözleşmeli çalıştırılma, istifaya zorlanma ve tazminatsız işten çıkartılma gibi sık karşılaşılan birçok hak ihlali karşısında meslek birliği/odası istiyoruz.

-Mesleki faaliyetlerinin geliştirilmesine destek olmak, nitelikli mesleki bilgi ve eğitime ulaşımı eşit ve ücretsiz kılmak meslek birliği/odası istiyoruz.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP