Eleştirel Psikoloji Tartışmaları 4. Oturum
Bu etkinlik dizisinde, Eleştirel Psikoloji çatısı altında özgün tartışmalar yürüten yazarlar tarafından yazılan, TODAP'tan bir ekip tarafından derlenen ve 2022'de İletişim Yayınları tarafından basılan Eleştirel Psikoloji: Yaklaşımlar, Tartışmalar, Gündemler kitabındaki metinlerin, yazarlarının katılımıyla tartışılması planlanmaktadır.

Kitaptaki metinler, hâkim psikoloji bilgisinin üretilme, aktarılma ve uygulanma biçimlerini sorunsallaştırırken alternatif bir psikoloji anlayışının oluşmasına da katkı sunar. Farklı deneyim ve yaklaşımlardan yola çıkarken dünyayı, tüm insanların ve diğer canlıların nitelikli bir yaşam sürmesine uygun hale getirecek eleştirel kuram ve pratikler arasında yerini alır. Psikoloji disiplininin içine ve ötesine doğru uzanırken eleştirel bir perspektifi kendilerine özgü tarzlarda yerelleştirir ve bu bağlamda evrensel olana dahil olur. Tüm bu özellikleriyle kitaptaki metinlerin yaygınlaşması kadar kolektif şekillerde tartışılmasının da anlamlı olacağını düşünüyoruz. Belki başka ortamlarda gerçekleşmeye devam edecek bu gibi tartışmalara biz de bir alan açmak istiyor ve bu çerçevede böyle bir etkinlik dizisi düzenliyoruz.

Oturumlara katılım ücretsizdir ve her oturumun programı ayrı ayrı duyurulmaktadır. Duyuruları sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Dördüncü oturumun programını aşağıda bulabilirsiniz.

Metin Sunumu: "Dişi Beyin ve Er Beyin" Miti: Beyin ve Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

Aysel Gürel Kayaoğlu

Tartışmacı: Aslı Aydemir

Zaman: 2 Mart Şubat Cumartesi, 16.00

Yer: Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV)

Adres: Osman Ağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi Üner Tan İş Merkezi No: 35 Kat 4 D: 14 Kadıköy/İstanbul

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP