VIII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumuna Çağrı (18-19-20 Ekim)
Psikoloji disiplinini ve ilgili uygulamaları, eleştirel bir şekilde, toplumsal iktidar ilişkilerine göre konumlanmalarını tartışmaya açarak ele almak, farklı disiplinler ve deneyimlerin karşılaşmasıyla yeni fikirlerin üretilmesine vesile olabilecek buluşma ve konuşma alanları oluşturmak ve bunları, eşitlik ve özgürlük ideallerine dayanarak yapmak, 2008'den beri düzenlenen Eleştirel Psikoloji Sempozyumlarının temel prensipleridir. Ne var ki içinde bulunduğumuz dönemde, yaygın bir şekilde toplumlarda, ideal ve prensiplere güçlü bir bağlılıkla ve umutla sarılmanın, başkalarıyla ve toplumla nitelikli ve yaratıcı ilişkiler kurmanın, hatta deprem bölgelerinde, Filistin'de, İliç'te olduğu gibi, bizzat yaşamı ve bize yaşam veren ilişkileri devam ettirebilmenin temellerinde ciddi sarsıntılar yaşanıyor. Sarsıntılarla birlikte, yarılmalar, gerilemeler ve kayıplar… Böylece kendimizi bazen, içine yerleşebileceğimiz, yaşama ve mücadele ortamlarını, olanakları, hafızayı ve umudu, unutmakla hatırlamak, hiç olamamış olana bakmakla onun ne olduğunu anlamaya çalışmak, kaybetmekle yeniden inşa etmenin arasındaki eşikte bulabiliyoruz. Bu sırada bireyci, toplumsal sorunları bireyselleştirici, kolektif bir özgürleşme düşüncesinin yerine bireysel bir “iyileşme” öneren psikoloji anlayışları ortalığı kaplıyor. Bize her türlü baskıya ve sömürüye son verecek toplumsal bir kurtuluş için değil, mevcut düzende en fazla birtakım iyileştirmeler yapmak için mücadele edebileceğimizi, bunu yaparken de ön planda duranın kendi bireyselliğimizi gerçekleştirmek olması gerektiğini söylüyor ve bizi üzerinde bulunduğumuz eşikten, yeniden inşayı düşlemekten geri çağırıyor. 

Biz ise bu sene İstanbul'da Ekim ayında düzenleyeceğimiz VIII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nda bu eşikte gelişebilecek deneyim ve düşünceleri odağa almayı hedefliyoruz. Yıkımın, yerine göre açık şiddetle ve insan/hayvan yaşamına ve ekolojik çevreye saldırılarla, yerine göre siyasal-ekonomik sistemlerin işleyişine içkin ama yine artık pek de örtülmeye ihtiyaç duyulmayan şekilleriyle bizlere yaklaştığı bir güncellikte Mücadeleyi Hatırlamak, Yeniden İnşayı Düşlemek istiyoruz. Sempozyum katılımcılarını, pandemi, ekonomik kriz, neoliberal politikalar, mültecilere yönelik ayrımcılık, aileci politikalarla beslenen erkek şiddeti ve LGBTİ+ düşmanlığı, barınma krizi, iklim krizi, afetler,savaş, katliamlar ve iş cinayetlerinin gündelik hayatımızın bir parçası olduğu veya oldurulmaya çalışıldığı bir ortamda, aynı zamanda eşitsizliklerin yıkım ve onarımın dağıtımında da belirleyiciliğini, bunların bireysel ve toplumsal çoklu anlamlarını ve bu koşullardan çıkış yollarını düşünmeye davet ediyoruz. Bireysel ve toplumsal hafızanın, bir araya getiren veya ayrıştıran, yas tutmaya alan açan veya nefreti körükleyen, dayanışmayı ören veya eşitsizliklerin üstünü örten yanlarına psikoloji ve eleştirel psikolojiden ve bunların ötesinden tartışmalar üretilmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda, toplumsal ve bireysel iyilik halinin sağlanmasına yönelik kuram ve pratikleri, dayanışma ve mücadele modellerini, bireysel ve toplumsal yeniden inşanın farklı boyut ve stratejilerini birlikte tartışmak istiyoruz. 

Sempozyumda bildiri sunmak isteyenlerin, bildiri özetlerini 21 Haziran 2024 (23.59) tarihine kadar başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlayarak göndermeleri gerekmektedir. 

Sempozyumun bu seneki temasına uygun olanlarla birlikte, bu özel temanın dışında, sempozyumun genel çerçevesine ve prensiplerine uygun olduğu düşünülen bildiriler de merakla beklenmektedir. Her zaman olduğu gibi sempozyuma, psikoloji disiplininden olduğu kadar diğer sosyal bilimlerden, disiplinlerden ve başka deneyim, çalışma ve mücadele alanlarından katılımlar da önemsemektedir.

Sempozyumla ilişkili gelişmeleri TODAP'ın web sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz ve bize gmail adresimizden ulaşabilirsiniz.
elestirelpsikolojisempozyum@gmail.com

VIII. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu: 
Baran Gürsel
Begüm Ergün
Ece Bişirir
Ersin Aslıtürk
Eylem Uluçay
Fırat Kolyiğit
Gökçe Korkmaz
Gülşen Kılıçarslan
Hojin Demirel
Kübra Aygün
Melek Çalışkan
Meryem Betül Topkaya
Rabia Ada
Sertan Batur
Zeynep Biter
Zeynep Kara

Değerlendirme Kurulu: 
Aysel Gürel Kayaoğlu
Barış Özgen Şensoy
Buket Kara
Can Önalan
Doğa Eroğlu
Düzgün Uğur
Ebru Ergün
Eser Sandıkçı
İdil Atabinen
İlker Özyıldırım
İpek Demirok
Olga Selin Hünler
Orhan Kaya
Sercan Karlıdağ
Umut Şah
Yudit Namer

23 Nisan 2024
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP