Toplumsal Dayanışma için Meslek Yasamızı İstiyoruz!

Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu tarafından 22 Kasım Pazar günü Ankara’da, Meslek Yasası için düzenlenen eyleme Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi olarak biz de destek veriyor ve katılıyoruz. Psikologlar olarak bir meslek yasamızın olmamasının, çalışma alanlarımız olan özel kurumlarda ve kamu kurumlarında, psikolojik hizmetler alanında görev yapan diğer meslek uzmanlarının karşısında bizi eşitsiz, haksız bir konuma koyduğunu biliyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi olarak bu eylemin ana talebi olan meslek yasası oluşturulması sürecini destekliyoruz.

Bu meslek yasasının; alanda çalışan psikologların, işsiz psikologların, psikoloji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, akademide çalışan psikologların talepleri temel alınarak; içinde onların, sağlık ve eğitim emekçileri sendikaları temsilcilerinin de bulunduğu bir kurul tarafından tabandan ve demokratik bir şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

Kapalı kapılar ardında bizlerin haberi olmadan bizimle ilgili konularda kararlar alınmasını ve uzlaşılmasını reddediyoruz.

Bizim de içinde bulunduğumuz ve tabandan örgütlenen karar mekanizmalarıyla işleyen bir süreç sonrasında, kolektif çalışmanın sonucu olarak oluşturulacak ve mesleğimizi uygun ve nitelikli koşullarda yapabilmemizi sağlayacak bir meslek yasasının ivedilikle çıkartılmasını talep ediyoruz.

İş güvencesinin sağlandığı ve iş koşullarının düzenlendiği bir yasa talep ediyoruz.

Mesleğimizi topluma yabancılaşmadan, toplum için icra etmemizi sağlayacak bir meslek yasası talep ediyoruz.

Parasız, ulaşılabilir, herkes için psikolojik hizmetler üreten bir sistemi temel alan bir meslek yasası istiyoruz.

Toplumsal dayanışmayı temel alan bir meslek yasası istiyoruz.

Hemen, şimdi, hep birlikte çalışarak…

21 Kasım 2009
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP