Taşeronlaştırmalar Halkı Haklarından, Psikologları İşinden Etti

Basına ve kamuoyuna,


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Sağlığı merkezlerinde kadınlara yönelik tıbbi hizmetlerin yanı sıra herkese yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktaydı. İstanbul genelinde 2008 yılında 60, 2009 yılında 72 psikologla yürütülen danışmanlık hizmeti İstanbul halkının taleplerini karşılamakta yetersiz kalıyordu. Buna rağmen, 2010 yılında hizmet veren psikolog sayısı hiçbir açıklama yapılmadan 17'ye düşürüldü.


Belediyenin kendi oy tabanından gelen insanlara istihdam yaratmak amacıyla açmış olduğu merkezlerde çalışan sağlık personelinin bağlı olduğu taşeron şirkete ancak bir tanıdık vasıtasıyla girilebiliyor. Psikologlar ve temizlik personelleri ise kendi alanlarında ikinci taşeron şirketlere bağlılar. Personellere maaşlarının ödenmesinde kendilerine göre hiyerarşik bir sıra gözetiliyor: önce doktor ve hemşireler, ardından psikologlar, en son ise temizlik personelleri.


İşverenin sözleşmeyi ihlal etmesinden doğan iş yavaşlatma yasal haklarını kullanan psikologlar çeşitli baskı ve yıldırmalara maruz kaldılar. Psikologların hak arama talepleri 2010 yılında işsiz kalmalarıyla sonuçlanmıştır/karşılık görmüştür. Açıkçası, hak arayanların belediye bünyesinde barınamayacağı ortaya konmuştur.


 Ekonomik krizin gittikçe etkisini artırdığı şu dönemde 55 psikolog, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanını ve hizmet alan vatandaşları  umursamayan, sadece rantı ve aldığı fonları düşünen kâr hırslı zihniyetinden dolayı işsiz kalmış bulunmaktadır. Bu süreçten
 hem psikologlar hem de vatandaşlar mağdur olmaktadır. Hızla özelleştirilen TEKEL'in, şeker fabrikalarının, taşeronlaştırılan itfaiye hizmetlerinin, belediye hizmetlerinin arkasındaki kâr düşkünü, bizi güvencesiz ve sağlıksız çalışmaya iten, halkı niteliksiz hizmetler almak zorunda bırakan zihniyete karşı biz psikologlar da isyan ediyoruz. Bugün direnişteki TEKEL işçisini, direnişteki tüm işçileri selamlıyoruz ve örgütlü mücadelemizle, direne direne kazanacağımızı biliyoruz.

Talebimiz, İBB'nin işten çıkardığı psikologları derhal geri alması, ayrıca çalışan psikolog sayısının artırılması, belediyelerde hem çalışanı hem de vatandaşı mağdur eden taşeronlaştırmanın durdurulması ve tamamen kaldırılmasıdır.

Yaşasın örgütlü  mücadelemiz!

Belediyede taşeronlaştırmaya son!

Belediyede, Tekel'de, her yerde direnen işçiler kazanacak!

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ GİRİŞİMİ

DEV SAĞLIK-İŞ

İŞTEN ATMALAR YASAKLANSIN PLATFORMU

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ

YAPI-YOL SEN İSTANBUL ŞUBESİ

*İlgili haber: http://www.birgun.net/worker_index.php?news_code=1267441576&year=2010&month=03&day=01

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP