Kongre'ye Davet - Bilgiye Eşit Ulaşım Hakkına Çağrı

Bilginin herkes için erişilebilir ve paylaşılabilir olması gerektiği düşüncesinden hareketle Şubat ayı sonunda başlattığımız “ Kongreler Ücretsiz Olsun” kampanyası yaklaşık üç hafta sonunda 520 imzaya ulaştı. Kampanya metnini ve toplanan 520 imzayı TPD Genel Merkezi’ne ileterek en geç 30 Mart tarihinde hepimize açık iletişim kanallarından bu konudaki görüşlerini iletmesi talebinde bulunduk. Beklentilerimiz Kongre Düzenleme Kurulunda yer alan TPD’nin meslek örgütü olma iddiası sebebiyle gerek mesleki, gerek disiplinlerarası bilginin üretilmesi ve paylaşılması sürecine katkı sunarak Psikoloji Kongrelerinin ücretsiz olması konusundaki sorumluluğunu yerine getireceği yönündeydi.
 

31 Mart günü Türk Psikologlar Derneği internet sayfasında bir açıklama yayımlayarak aşağıda yer alan 3 talebin uygun bulunmadığını belirtmiş ve bu konuda gelecekte de herhangi bir esneklik sağlamayacağı konusunda net bir tutum izlemiştir

1. Kongrelerin herkes için ücretsiz olması,
2. Kongre katılımı için gerekli olan zorunlu kişisel harcamaların (yol, konaklama, yemek, ara ikramlar, vs.), kongre katılımcılarının kendi tasarrufları çerçevesinde karşılanması,
3. Konaklama seçenekleri tespit edilirken, farklı ekonomik gelir gruplarına hitap edecek biçimde uygun seçeneklerin yaratılması.

TPD’nin açıklamasında, “özellikle kriz döneminde” olunduğu için sponsorluk desteğine ulaşımın zorluğundan ve kongre salonlarına ücret ödenmemesine rağmen; “teknik donanım ücretleri, matbaa, kırtasiye” gibi yüklü (!) gider kalemleri oluştuğundan bahsedilmiş, katılımcı sayısındaki artış nedeniyle “profesyonel bir firma” ile çalışmaya başlandığı öne sürülmüştür. Ücretsiz Kongre talebi ve bilginin bir meta olmaması gerektiği düşüncesine karşılık TPD, “tüm panelist, sözel bildiri sahiplerinin bilimsel emeklerine bedel ödememek yönünde bir talepleri olduğuna dikkat çekmek isteriz.” ifadesini kullanmış ve kongre ücreti alınmaması durumunda derneğin bütçesinin eksi değere düşeceğini belirtmiştir. Kongrelerde bildiri sunan meslektaşlarımıza zaten herhangi bir bedel ödenmemektedir, ayrıca bu meslektaşlarımızdan kongre ücreti talep edildiğini göz önünde bulundurduğumuzda TPD’nin bu eleştirisinin yerinde olmadığı açıktır. Bildiri sunan meslektaşlarımızdan kongre ücreti talep edilmesi; sadece bilgiye ulaşmayı değil, bilginin paylaşılmasını da engellemektedir.

Biliyoruz ki gerek ülkemizde, gerek dünyada birçok kongre ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Türkiye'de Sosyal Bilimler alanında düzenlenen kongrelerin birçoğu ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Sosyal Bilimler Kongresi, Karaburun Bilim Kongresi, Sosyoloji ve Felsefe Öğrenci Kongreleri bu durumun en yakın örnekleridir.

Masrafların karşılanmasının imkânsız hale geleceği iddiası ile karşılaşılması bir o kadar da doğal bir durumdur. Kongrelerin ücretsiz olması talebiyle, kongre masraflarının nasıl karşılanacağına ilişkin kaygılar birbirlerini yadsımamakta ve birbirinden daha önemsiz olmamakla beraber tamamen farklı tartışmaların konularıdır.

Öncelikli olarak karşısında durulması gereken bilgi edinim ve paylaşımına yönelik yaratılan eşitsiz koşullardır. Ancak bu eşitsiz durumlara karşı çıktıktan sonra hep birlikte kongrelerin masraflarının nasıl karşılanacağını konuşmaya geçebiliriz.

Bu yıl Mersin’de düzenlenecek olan 16. Ulusal Psikoloji Kongresi’ne katılmak isteyip de parasını ödeyemeyen, parasını ödeyen ama kongrelerin ücretsiz olmasını, bilginin adil bir şekilde paylaşıma sunulmasını destekleyen işçi, işsiz, öğrenci, akademisyen meslektaşlarımızı ve arkadaşlarımızı 14 NİSAN'da ve 15 NİSAN'da saat 08:15’te Mersin Üniversitesi Rektörlük Binası önünde buluşmaya davet ediyoruz. Mersin Üniversitesi’nin önünde buluştuktan sonra hep birlikte mesleki bilgiye ücretsiz ulaşma ve bu bilgiyi ücretsiz paylaşma hakkımızı savunarak sunumları dinlemek ve kendi sunumlarımızı yapmak üzere kongreye ücretsiz girme yolunda ısrarcı olacağız. Salona alınmadığımız takdirde, kongreye ücretini ödeyememiş olmaktan dolayı dışarıda kalan arkadaşlarımızla kongre salonunun dışında alternatif bir alan oluşturup bildirilerimizi orada sunacağız

Kongre ücretini bugüne kadar ödemeyen meslektaşlarımızın bugünden sonra da ücretleri ödemeyerek kampanyaya destek sunmalarını talep ediyor ve düzenlenecek kongrelerin ücretsiz olabilmesi için herkesi bizimle birlikte Kongrede bulunarak eylemimize destek vermeye çağırıyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi

İletişim:
 Yasemin Mert: 0 531 293 13 75
 Baran Gürsel: 0533 265 89 86

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP