II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Programı

İstanbul Üniversitesi'nde 24-25-26 Eylül'de düzenlenecek olan II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nun programı kesinleşmiştir.  Sempozyuma Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi olarak biz de katılacağız.

PROGRAM


24 Eylül Cuma     (Sözel Bildiriler)

09.30 -11.00           Eleştirel Olmaktan Ne Anlayabiliriz?

Oturum Başkanı: Sibel Arkonaç

1.bildiri                  Eleştirel Psikolojinin Amacı

Aslıhan Başgül

2. bildiri                 Baskılanan Kimliklerin Eleştirel Psikoloji Tarafından Araçsallaştırılması

Zeynep Aygül

3. bildiri                 Eleştirel olmanın yanında Psikolog olmak nedir ki?

Berk Efe Altınal

11.00-11.15            Çay Molası, Günaydın!

11.15-12.30            Feminist Yöntembilim ve Psikolojiye Dair

Oturum Başkanı: Aysel Kayaoğlu

1.bildiri                  Kadın İşçi Olmak

Feryal Saygılıgil

2.bildiri                  Feminist Yöntembilim ve Aktivizm Alanı Olarak Feminist Terapi

Hilal Eyüpoğlu

12.30-13.30            Yemek Molası

13.30-14.45            Psikoloji’den İdeolojik Mücadele Aracına Dönüşüm

Oturum Başkanı: Barış Özgen Şensoy

1. bildiri                 Depresyon ve Eleştirel Psikoloji

Erdoğan Özmen

2. bildiri                 Sosyal Psikoloji ve Marksizm: Marksist Bir Sosyal Psikoloji Mümkün mü?

Sertan Batur

14.45-15.00            Çay Molası, Halleşme!

15.15-17.00            Teoriden Pratiğe Emek Sömürüsü ve Hak İhlalleri

Oturum Başkanı: Pınar Önen

1.bildiri                                  Endüstri Psikolojisine Emek Perspektifinden Bir Yaklaşım

Özge Yüksel

2. bildiri                 Zeytinburnu İlçesinde Küçük Bir Çalışma: Çocukların Sosyal Katılımı

Tülin Çelik

3. bildiri                                 Türkiye’de İşgücü ve İstihdam İlişkilerinin Dönüşümü: Toplumsal Bir Travmaya Doğru İşsizlik, Esnek/Güvencesiz İstihdam, Çalışma Koşulları ve Örgütlenme

Onur Bakır

4. bildiri                 Psikologların Uğradıkları Hak İhlalleri ve Emekten ve Toplumdan Yana Bir Meslek Yasası İhtiyacı

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi adına Özgür D. Yurtsever

17.10-18.30            Politik Bir Faktör Olarak Jouissance

1. konuşmacı        Bülent Somay

2. konuşmacı        Özgür Öğütcan

3. konuşmacı        Oğuz Erdin

25 Eylül Cumartesi            (Paneller)

09.30-11.00            Panel

Critical Psychology Permanently at the Crossroads: Servant of Power and Tool for Emancipation

Athanasios Marvakis

11.00-11.15            Çay Molası, Dertleşme!

11.15-11.45            Panel

Güney Afrika’dan Türkiye’ye İnsanlık Dışı Uygulamaların Yanında veya İçinde Yer Alan Psikologların Peşinde

Serdar Değirmencioğlu

12.00-12.45            Behnke Skandalı: Perdenin, Önü, Arkası ve Sonrası

Serdar Değirmencioğlu

12.45-13.30            Yemek Molası (acele edelim bu mola biraz kısa)

13.30-14.00            Yeni bir Örgütlenmeye Doğru: Tarihsel Sunum

14.00-15.00            Küçük Grupların Oluşturulması, Divanın Seçilmesi ve Örgütün Eleştirel Psikoloji'ye ve                  Psikoloji'ye Bakışı ve İdeolojik Ön kabulleri isimli Başlığının Tartışılmaya Başlanması

15.00-15.45            Çay Molası ve Divanın görüşleri bir araya getirmesi

15.45-17.30            Divan'ın Rapor Sunumu ve Sonuçların Tartışılması

26 Eylül Pazar     (Örgütlenme)

09.30-11.00            Mesleki Bir Örgütlenme Olmak İsimli Başlığın Tartışmaya Açılması

11.00-11.15            Çay molası ve tartışmanın sindirilmesi!

11.15-12.00            Divan'ın Görüşleri Bir Araya Getirmesi ve Sunması

12.00-12.30            Divan Kararlarının Tartışılması

12.30-13.30            Yemek Molası

13.30-15.00            Örgütün İşleyişi İsimli Başlığın Tartışmaya Açılması

15.00-15.45            Divan'ın Görüşleri Bir Araya Getirmesi ve Sunması

15.45-17.30            Tüm Başlıklardan Çıkan Divan Sunumlarının Tartışılması

17.30-18.30            Divan'ın Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Örgütlenme Tartışmaları Raporunun Sunumu

*Sempozyum İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fakülte Kurul Odası 3.Kat’ta yapılacaktır. Ulaşım için bakınız: http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/ulasim.html

**II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün katkılarıyla düzenlenmektedir.

Katılımcılar

Berk Efe Altınal: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi. Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sibel Arkonaç: Sosyal psikoloji alanında profesör. Söylemsel psikoloji ve psikolojik bilginin felsefi ve sosyolojik temelleri çalışma alanları arasındadır. Yazar ve editör olarak birçok kitabı bulunmaktadır.

Zeynep Aygül: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Aslıhan Başgül: Sosyal psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Sertan Batur: Psikoloji tarihi alanında doktora öğrencisi. Türkiye’de psikoloji tarihi ve eleştirel psikolojiye dair yazıları bulunmaktadır. Ersin Aslıtürk’le beraber “Muzaffer Şerif’e Armağan” isimli kitabı derlemiştir.

Tülin Çelik: Psikolog. Bir toplum merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır.

Serdar M. Değirmencioğlu: Psikoloji profesörü. Araştırma konuları arasında çocuk hakları, topluma yönelik çalışmalar ve psikolojinin insan hakları ihlallerindeki yeri yer almaktadır. “Üç Saat” isimli bir belgeselin yapımcılarından olup, birçok medya organında yazılar yazmaktadır.

Hilal Eyüpoğlu: Klinik psikoloji alanında doktora öğrencisi. Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Aysel Kayaloğlu: Sosyal psikoloji alanında yardımcı doçent. Yoksulluk, feminizm ve milliyetçiliğin sosyal psikoloji ile kesiştiği noktalar ilgi alanları arasındadır.

Athanasios Marvakis: Yunanistan’da Selanik Aristo Üniversitesi’nde klinik sosyal psikoloji alanında doçent olarak çalışmaktadır. Sosyal eşitsizlik ve dışlanma, sosyal bir grup olarak gençler ve göçmenler üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Birçok yayında editör olarak görev almıştır.

Pınar Önen: Uzman psikolog ve klinik psikoloji alanında doktora öğrencisi.

Özgür Öğütcen: Psikiyatrist. Psikanaliz ve özellikle Lacan üzerine yazıları bulunmaktadır.

Feryal Saygılıgil: Sosyoloji doktora öğrencisi. Bir üniversitede cinsiyet politikaları üzerine dersler vermektedir. Kadınlar hakkında belgesel çalışmaları, makaleleri ve iki adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Bülent Somay: Öğretim görevlisi. Psikanaliz üzerine çalışmaları vardır, birçok kitabı yayınlanmıştır.

Barış Ö. Şensoy: Klinik psikoloji alanında yüksek lisans öğrencisi.

Özge Yüksel: Psikoloji lisans öğrencisi.

Onur Bakır: ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunu. Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yükseklisans öğrencisi. Sosyal-İş Sendikası danışmanı.

Özgür D. Yurtsever: Klinik psikolog olarak sosyal hizmetlerde çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi doktora öğrencisi

Erdoğan Özmen: Psikiyatrist. Araştırma alanları, psikanaliz, şizofreni, siyaset ve Marksizmdir. Üç tane kitabı ve bir kitaba katıkısı bulunmaktadır.

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP