Meslektaşlarımıza Açık Çağrı
Tüm Psikoloji Örgütlenmelerine,
Psikologlara ve Psikoloji Öğrencilerine,

 Bugüne kadar çeşitli zeminlerde yazılarımız, basın açıklamalarımız ve eylemlerimizle yaşanan ya da yaşanabilecek sorunlara dair görüşlerimizi dile getirmeye çalıştık. Son olarak yaşanan danışmanlık merkezlerinin kapatılarak psikologların serbest çalışma haklarının ellerinden alınması gibi gelişmeler ruh sağlığı alanında çalışan tüm meslek gruplarının yasal olarak tanımlanmalarının önemini ortaya koymaktadır. Psikolojik destek sosyal bir haktır ve bu alanda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmamış olması bu hizmetin sosyal bir hak olarak tanımlanmasını engelleyerek hem alanda çalışanları hem de bu hizmetlerden faydalananları etkilemektedir. Ruh sağlığı alanında yaşanan hak ihlallerinden, bugüne kadar yasal düzenlemeleri yapmamış olan devlet yetkilileri sorumludurlar. Önümüzde duran süreçte ruh sağlığı çalışmalarına dair yasal tanımlamaların yapılması, meslek yasasının çıkarılması kaçınılmaz durmaktadır. Ayrıca böylesi bir tanımlama, bu alanda çalışan psikiyatrist, psikolog, klinik psikolog, psikolojik danışman gibi mesleki kimlikler arasında yaşanan belirsizliği ortadan kaldıracak ve meslek grupları arasında işbirliğini artırarak ruh sağlığı alanında daha insancıl bir perspektifi mümkün kılacaktır.

 Bununla birlikte bugüne kadar yaşananlar, bundan sonrasında sadece dışarıdan izleyerek beklemenin değil, bir arada olmanın ve örgütlü davranmanın gerekliliğini göstermektedir. Zira, kendi aramızda oluşturduğumuz gruplarla yapacağımız küçük çaplı girişimler, bize arzu ettiğimiz sonucu vermeyecektir. Bu süreci hızlandırmak ve alanda çalışan tüm meslek gruplarının kendileriyle ilgili süreçlerde belirleyici olabilmelerini sağlamak için mücadele etme gerekliliği önümüzde durmaktadır.Bu nedenlerle sizleri 8 Ocak Cumartesi günü birlikte konuşmaya, hepimizi ilgilendiren sürece dair aktif olarak rol almaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Neye ihtiyacımız var, ne yapsak daha iyi olur, birlikte düşünelim. Devam etmekte olan hukuki süreçle yetinmeyelim. Bir eylem planı çıkaralım. Kim neye katkıda bulunabilir, karar verelim. Nihayetinde ise sesimizi önce birbirimize, sonra da herkese duyuralım.Tüm meslektaşlarımızı ve kurumları 8 Ocak’ta aramızda görmek dileğiyle...

Toplantı Günü:
8 Ocak 2011 Cumartesi
Toplantı Yeri:
Eğitim-Sen 6 No.lu Şube
Toplantı Zamanı: 18.00
Adres
: Sıraselviler Caddesi Sim Apt. No:18/2 Beyoğlu (212 245 86 82)

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP