Meslek Hakkı Platformu Eylem Çağrısı: 6 Şubat 14.00, Taksim
Psikologlara, Psikolojik Danışmanlara, Psikiyatristlere, Psikiyatri Hemşirelerine, Sosyal Hizmet Uzmanlarına, Öğrencilere ve Kamuoyuna Çağrımızdır:

 Psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda çalışanların serbest çalışma hakları engellenmeye çalışılmaktadır. Bizler, çalışanlar ve hizmet alanların haklarının meslek yasaları olmaksızın korunamayacağını biliyoruz. Alanda yer alan farklı meslek gruplarına dair tanımlar ve meslek sahiplerinin yeterlilik kriterlerinin bağımsız meslek yasalarıyla tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz.

 Ancak çerçeve yasa ile yardımcı meslek elemanları olarak tanımlanmak değil, katılımcı ve açık bir süreçle oluşturulmuş bağımsız meslek yasalarıyla çalışan bağımsız meslekler olmak istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte psikolojik hizmetlere toplumun olabildiğince geniş kesimlerinin ulaşması için gerekli koşulların yaratılmasını ve bu hizmetlerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını da önemli buluyoruz.
 
Danışmanlık merkezlerindeki çalışmaların engellenmesine karşı durmak ve çalışma hakkımız için;
Bağımsız meslek yasalarımız için;
Bizlerin ve hizmet alanların haklarını koruyan yasal düzenlemelerin açık ve katılımcı süreçlerle oluşturulması için;
Bir arada mücadele etmek için;

6 Şubat Pazar günü, saat 14.00'de Taksim Meydanı tramvay durağında hep beraber buluşuyor, basın açıklamamızı yapmak üzere Galatsaray Lisesi önüne yürüyoruz
.

Sesimiz ne kadar çoksa o kadar farklı ve zengin, o kadar güçlüyüz!

Meslek Hakkı Platformu


Meslek Hakkı Platformu hakkında bilgi

OLUŞUMU: Türkiye Psikiyatri Derneğinin Sınır İhlalleri Görev Grubu Raporu (21.04.2008) ile başlayan süreç, Sağlık Bakanlığının “Psikoloji Danışmanlık ve Psikoterapi” hizmetini 1928 yılındaki doktor-hasta ilişkilerini düzenleyen kanuna göre TIBBİ müdahale olarak yorumlamış ve bu nedenle tüm ruh sağlığı alanında çalışan meslek grubu mensupları ve öğrencileri, serbest çalışma haklarının ellerinden alınması durumu ile karşı karşıya kalmıştır.Yıllardan beri süregelen, ruh sağlığı alanını düzenleyen bağımsız bir meslek yasasının olmayışı sebebi ile yaşanan sıkıntılar ve belirsizlikler ARTIK çözüm üretmek zorunluluğu noktasındadır. Meslek yasasının olmayışı ruh sağlığı alanında çalışan tüm grupları kapsamakta ve varoluşlarını tehlikeye sokmaktadır.Özel Psikolojik Danışma merkezlerinin polis zoru ile kapatılması ile başlayan uygulama, tüm psikoloji camiasının tepkisini çekmiş ve çözüme odaklı ilgiyi ve enerjiyi arttırmıştır.Bu enerjinin ve ilginin gerekli yerlere iletilmesi ve tüm meslek gruplarını rahatlatıcı, sağlıklı ORTAK çözümün bulunması için BİRLİKLTE çalışmak zaruriyeti ortaya çıkmıştır.Tüm bunlardan hareketle, Meslek Hakkı Platformu, ruh sağlığı alanında yer alan tüm meslek gruplarının birlikteliğini sağlamak ihtiyacı ile oluşmuştur.

AMACI / HEDEFLERİ:
 • Ruh sağlığı alanında yer alan ve mevcut durumun muhatabı olup, sağlıklı ve ortak bir çözüm üretmek durumunda olan meslek gruplarının dernek ve temsilcilerini bir araya getirmek,
Söz konusu meslek grupları: Psikolog – Psikolojik Danışman – Pedagog - Psikiyatr – Psikiyatri Hemşireleri – Sosyal Hizmet Uzmanları – Fizyoterapist ve belirtilen tüm bölümlerin üniversite öğrencileri
 • Bağımsız meslek yasalarının yürürlüğe girmesi adına ortaya konacak tüm çözüm, tartışma, etkinlik ve görüşmelerin, kurum ve kişilerin ORTAK ve üzerinde UZLAŞILAN konular çerçevesinde, tek bir zemin üzerinde gerçekleşmesini sağlamak,
 • Hedefe ulaşma sürecinde aktif bilgilendirmeyi ve bilgi akışını gerçekleştirerek önerileri değerlendirmek,
 • Oluşturulacak faaliyet planlarına ilişkin geniş katılımın sağlanmasıdır.
BİLEŞENLERİ:
 • Ruh sağlığı alanında çalışan serbest meslek mensupları (psikolog, psikolojik danışman, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanları),
 • Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencileri,
 • TPDR – Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • TODAP – Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği
 • SHUDER – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 • RUSİHAK – Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi
 • Belirtilen kurum ve kişilerin dışında yer alması beklenilen diğer dernek, kurum ve oluşumlar
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ:
 • Özel Danışmanlık Merkezlerinin kapatılma girişimleri karşısında hukuki sürecin başlatılması
 • Meslek Hakkı Platformu içinde yer alan kişi ve kurumların iletişimini sağlayan e-mail grubu oluşturulması (meslekhakki@yahoogroups.com)
 • Meslek Hakkı Platformu içinde yer alan kişilerin kişisel ilişkilerini kullanarak mevcut durumun basın yolu ile dile getirilmesi
 • 08.01.2011 tarihinde, Eğitim-Sen’de Özel Danışmanlık Merkezlerinin kapatılması ile başlayan sürecin değerlendirmesini yapmak amacı ile geniş katılımlı toplantı
 • 16.01.2011 tarihinde, Taksim Tramvay Durağında, yaklaşık yetmiş meslektaşın katılımı ile yapılan Basın Açıklaması ve sonrasında Galatasaray’a yürüyüş
GERÇEKLEŞTİRECEKLERİ:
 • 06.02.2011 tarihinde, Taksimde geniş katılımlı ve ses getirecek bir EYLEM yapmak,
 • Bu eylemde ilgili tüm kurumların yer almasını sağlamak için kurumlarla iletişime geçmek,
 • Eylem sonrasında yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek adına bir FORUM düzenlemek
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP