Meslek Hakkı Platformu 6 Şubat Basın Metni

06 Şubat'ta TODAP olarak içinde bulunduğumuz Meslek Hakkı Platformu, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasının metni aşağıdadır.

Basına ve Kamuoyuna,

Son yıllarda sağlık sisteminde yapılan düzenlemeler, pek çok sağlık çalışanının ve dolayısıyla hizmet alanların mağduriyetine yol açmaktadır. Ruh sağlığı hizmetleri de bu düzenlemelerden payını almış ve psikolojik danışmanlık merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Hukuki ve mesleki bir zemini olmayan bu düzenlemeler, ruh sağlığı hizmetlerinin ne olduğu ve kim tarafından verilmesi gerektiğine ilişkin bir belirsizliğin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tanımına göre, sağlık, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir. Bireysel, sosyo-kültürel ve toplumsal faktörlerin tümünün etkili olduğu ruhsal süreçlerin, sadece tıbbi değerlendirme ve müdahale ile ele alınması son derece yetersiz olup, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatri hemşiresi gibi farklı meslek gruplarının işbirliği altında bütünlüklü bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda, psikososyal danışmanlık ve psikoterapi hizmetlerine ulaşmak lüks değil, tıbbi hizmetler için söz konusu olduğu gibi sosyal güvence kapsamında alınması gereken bir haktır. Yaygın ve ulaşılabilir olması gereken ruh sağlığı hizmetleri, ülkemizde az sayıda resmi kurumla ve kısıtlı şartlarda verilmektedir. 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de resmi sağlık kurumlarında çalışan psikiyatri uzmanı sayısı ortalama her 100.000 kişi için 3, psikolog sayısı 21, rehber ve psikolojik danışman sayısı 36’dır. Bu rakamlarla uygun destek ve hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Psikososyal destek almak için başvuran kişilerin sayısı hızla artarken, sayıca az olan uzmanların çalışma alanlarının kısıtlanması ve Sağlık bakanlığı’nın psikolojik danışma merkezlerini kapatması kabul edilemez. Bu kapatmalara gerekçe gösterilen kanun, 1928 yılına aittir ve o tarihten sonra ruh sağlığı alanında ortaya çıkan pek çok yeni meslek grubu Türkiye’de henüz tanımlanmamıştır. Devlet hastanelerinde, Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı bünyesinde, Sosyal Hizmetler Kurumu’nda, anaokullarında, özel eğitim kurumlarında ve daha pek çok kamusal ve özel alanda hizmet vermekte olan psikologların, psikolojik danışmanların ve sosyal hizmet uzmanlarının bir meslek yasası ve meslek odaları bulunmamaktadır. Mesleğinin gereklilikleri ve sınırları yasalarca tanımlanmamış olan bu uzmanlar, görev ve yetkinliklerinin tanımlanmasındaki aksaklıklar dolayısıyla çalıştıkları kurumlarda çeşitli hak ihlallerine maruz kalmakta ve mesleklerini layıkıyla icra edememektedir. Ayrıca, bu mesleklerdeki ihlal ya da kötüye kullanımları engellemenin yolu bu tür kapatmalar değil, ilgili tüm taraflarla birlikte yasal düzenlemelerin çağa ve meslek gruplarının özerkliğine uygun şekilde yapılması, psikiyatristler dışında meslek tanımı bulunmayan psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı, hemşire gibi mesleklerin meslek yasalarının çıkarılıp bu yasaları denetleme yetkisine sahip oda ya da birliklere kavuşmasıdır. Meslek yasası ve odalarının oluşturulmasını sağlaması gereken sağlık bakanlığının, ruh sağlığı hizmetinin vazgeçilmez parçaları olarak görülmesi gereken meslek gruplarını karşı karşıya getirmesi endişe vericidir. Ayrıca, bu kapatmalar, anayasal bir hak olan serbest çalışma hakkının da ihlali olup hukuki açıdan yasal değildir.

Bizler, psikososyal danışmanlık ve psikoterapi hizmetlerinin sosyal güvence kapsamında alınması gereken bir vatandaşlık hakkı olduğunu, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın, bu alana yönelik kısıtlamalarının acilen durdurulması gerektiğini savunuyoruz. Psikiyatri uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet çalışanları, psikiyatri hemşireleri ve tüm ruh sağlığı alanı çalışanlarının eşit ölçüde değerli görevleri olan meslek grupları olduğunu düşünüyor ve tüm bu meslek grupları ve kamuoyunu yaratılmaya çalışılan bu rant kavgasına, emekten yana müdahil olmaya davet ediyoruz. Çalışanların mesleğini icra etmekten alıkoyulmaması ve hizmet alanların kaliteli psikososyal destek almaktan mahrum edilmemesi gerekliliği doğrultusunda ilgili tüm kurum ve kişileri son dönemdeki haksız uygulamaları sonlandırmaya; daha yaygın bir hizmet alanının yaratılması için çalışmaya davet ediyoruz

MESLEK HAKKI PLATFORMU

eylem haberine buradan ulaşabilirsiniz:

http://www.milliyet.com.tr/psikolojileri-bozuldu/guncel/haberdetay/07.02.2011/1349116/default.htm

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP