Mesleki Eğitim Günleri - İzmir

 Bizler psikologlar, psikoloji öğrencileri ve akademisyenler olarak toplumsal dayanışma ağında yerimizi almak, mesleki ve sosyal haklarımızı korumak,  kendini politikadan,  üretim ilişkilerinden ve sınıf mücadelelerinden azade gören geleneksel psikoloji anlayışı ile aramıza mesafe koyarak eleştirel ve toplumsal bir psikoloji pratiği yaratmak için TODAP olarak bir araya geldik.

Yaptığımız çalışmalar emek, eleştirel psikoloji ve toplumsal dayanışma olarak tanımlayabileceğimiz üç ana eksen üzerine oturmaktadır. Emek eksenli çalışmalarımız psikologların üretim ilişkileri içerisindeki ekonomik konumunu tanımlamak, bunu ifşa etmek ve bu gerçeklikten hareketle üretilen bir mücadele perspektifi üzerine kurulmaktadır. Kamu hizmetlerinin metalaştırılması ve özelleştirilmesi süreci diğer sağlık ve eğitim emekçileriyle beraber psikologların da olumsuz çalışma koşulları altında ücretli işgücü piyasalarına eklemlenmesini hızlandırmaktadır. Hastanelerde, okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde, belediyelerde ve diğer özel ya da kamuya ait kurumlarda ücretli çalışan konumunda olan psikologlar gün geçtikçe güvencesiz çalışma koşulları ve işsizlikle daha fazla terbiye edilmektedir. Emek eksenli çalışmalarımızın temelini bu sınıfsal konumun idrak edilmesi ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadele zeminin yaratılması oluşturmaktadır.

Mesleki hak taleplerimizi diğer toplumsal mücadele pratiklerinin bir parçası olarak görüyor oluşumuz, toplumun tüm ezilenleriyle ortak bir mücadele hattını zorunlu kılmakta ve toplumsal dayanışma eksenimizin merkezini oluşturmaktadır. Toplumsal dayanışma bizler için hem dünyanın yaşanabilir bir yer olmasına bir katkıyken hem de bir mesleğin bilgisinin ve icrasının bütünlüklü olabilmesi için gerekli olan bir edimdir.

Eleştirel psikoloji ekseninde, bizzat bu mesleğin bilgisinin sahibi ve bu mesleğin uygulayıcıları olarak bizim hedefimiz, psikoloji disiplinini diğer disiplinlerle birlikte düşünmek, insana ve topluma gerçekten yararlı olabilecek bir psikoloji bilgi ve pratiği üretmektir.

Bu çerçevede, “Mesleki Eğitim Günleri” tüm ruh sağlığı çalışanlarını, öğrencileri ve eğitimcileri dayanışmaya çağırıyor. Bizler ruh sağlığı çalışanları olarak mesleğimizi icra ederken çeşitli zorluklarla karşılaşmakta, eksikliğini hissettiğimiz konularda alanında yetkin akademisyenlerin ve meslek elemanlarının desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle, bilgi edinim ve paylaşımında yaratılan eşitsiz koşullara alternatif olarak düzenlediğimiz bu program ile mesleki eğitimlerin ücretsiz yapılabilmesinin ve tüm ruh sağlığı çalışanları ve öğrencileri için erişilebilir olmasının mümkün olduğu iddiasını hayata geçirme çabasındayız.


Broşür ve program:

TARİH EĞİTİMCİ KONU YER
02/04/11Cumartesi13:30-18:00 Dr. Emre Kapkın Hiperaktivite Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
09/04/11Cumartesi09:00-18:00 Prof. Dr. Sezen Zeytinoğlu 1. Travmaya Maruz Kalan Çocuklarla İletişim (Sabah)2. Kurumlarda Çocuk Bakımı Standartları (Öğleden Sonra)*Öğleden sonraki eğitim çocuklarla çalışan meslek elemanlarının katılımına açıktır.Önkayıt gerekmektedir. İzmir Kent KonseyiEğitim salonu
16/04/11Cumartesi13:30-18:00 Araş. Gör. Osman İyilikçi Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları İzmir Kent KonseyiEğitim salonu
30/04/11Cts13:30-18:00 Dr. Emre Kapkın Rüya Analizi Ve CinsellikPsikodrama Çalışması* Psikodrama çalışması olduğu için katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Önkayıt gerekmektedir. İzmir Kent KonseyiEğitim salonu
14-15/05/11Cmts -Pazar Dr. Emre KapkınDr. Türkcan BaykalDr. Sema İlhan İşkence ve Kötü Muamelenin Ruhsal Değerlendirmesi ve Görüşme Teknikleri(İstanbul Protokolü)* Eğitim kontenjanı travma ile çalışan 20 meslek elemanı ile sınırlıdır. Önkayıt gerekmektedir. İzmir Kent KonseyiEğitim salonu
21/05/11Cumartesi13:30-18:00 Psk. Özgür Yurtsever İstismara Maruz Kalan Çocuklarla Çalışma Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
28/05/11Cumartesi13:30-18:00 Prof. Dr. Melek Göregenli Danışmanlık Sürecinde Önyargılar Ve Ayrımcılık Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)
05/06/11 Pazar Uzm. Psk. Pınar Önen 1. Kayıp ve Yas (Sabah)2. Kriz Yönetimi (Öğleden Sonra) İzmir Kent KonseyiEğitim salonu
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP