Kanun maddesi ile ilgili mevcut durum
Merhaba,

 Bildiğiniz üzere, torba yasası kapsamında, bırakalım psikologların ihtiyaçlarına ve bir meslek olarak psikologluğun tanımlanmasına yardımcı olmayı, mesleki yetkinlik ve istihdam anlamında büyük sorunlar yaratabilecek ve soru işaretlerini içinde barındıran kanun maddesi mecliste kabul edilmişti. Maddenin yürürlüğe konmasıyla getireceklerinden endişe duymamız ve psikologları mevcut durumdan daha ötede sıkıntılara sürükleyecek olması nedeniyle, TODAP olarak bir imza kampanyası düzenlemiş ve kamuoyuna duyurmuştuk. Toplanan bu imzalarla birlikte kampanyanın amacı, bu yasaya 26 Haziran 2011 tarihine kadar itiraz edebilme yetkisini elinde bulunduran tek güç olan ana muhalefet partisinin, yani CHP'nin itiraz eylemini gerçekleştirmesini sağlamaktı. CHP'ye imza dilekçeleri ulaştırılmasına ve çeşitli şekillerde partililerle iletişime geçilmesine karşın, sözü geçen tarihe kadar bir adımatılmadığını gördük.

 Yasanın cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından sonraki 60 gün içerisinde ana muhalefetin ya da yeter sayıda milletvekilinin itirazı gerçekleşmediğinden, önümüzde hukuki olarak iki yol olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. İlk yol, yasanın uygulanma sürecinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bireysel olarak dava açılması ve davaya bakan hakimin yasayı anayasaya aykırı bularak Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi. Eğer bu ilk seçenekle yasaya itiraz gerçekleşmez ya da Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç alınamaz ise, ikinci bir seçenek yasanın fiili olarak uygulanmasını sekteye uğratmak adına yasanın işletilmesi için mecburi olarak çıkarılacak yönetmeliklere bireysel davalarla itiraz edilmesidir.Bundan sonraki zaman diliminde, TODAP olarak yasanın uygulamaya konma sürecini yakından izlemeye çalışarak, psikologların meslek yasası ihtiyacına bir cevap olmaktan uzak olan ve uygulamada bir çok eşitsizliklere neden olacağı öngörülebilen bu kanun maddesinin iptal edilmesi için mücadele edeceğimizi vurgulamak istiyoruz.

Toplumdan ve Emekten Yana Bir Meslek Yasası İstiyoruz!


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

12 Ağustos 2011
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP