TODAP Faaliyet Listesi 1: Ekim 2008 – Aralık 2011
Aşağıda 2008'in Ekim ayı ile 2011'in Aralık ayı arasında Eleştirel Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Girişimi ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak yaptığımız işlerin bir listesini bulabilirsiniz.


05/10/2008 - Yörsan Direnişine Psikologlardan Destek Bildirisi

30/10/2008 -Polis Şiddeti ile ilgili Açıklama

15/05/2009 - 4. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’da olanlar hakkında Basın Açıklaması

25/05/2009 - ÖSS kaldırılsın İmza Kampanyası

24/09/2009 - Türkiye Psikiyatri Derneği’nin açıklamasının ardından Psikoloji-Psikiyatri İktidar Mücadelesine karşı bir Açıklama

09/11/2009 -Psikolojik Destek Sosyal bir Haktır Açıklaması

31/12/2009 -Yeni Yılda Barış ve Özgürlük Dilekleriyle Yeni Yıl Mesajı

15/01/2010 - Basın Açıklamasına Davet - Gelin hep birlikte eşcinselliği hasta olarak ilan eden heteroseksist kurumlara karşı sesimizi yükseltelim

10/02/2010 - Kapitalizme Öfke, Tekel Direnişine Destek Metni

27/02/2010 – İstanbul’da Taşeronlaştırmalara Halkı Haklarından, Psikologları İşlerinden Etti Basın Açıklaması

04/04/2010 - Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne davet - Bilgiye Eşit Ulaşım Hakkına Çağrı

24/04/2010 - Kongre Sonrası Açıklama - Ücretsiz Kongrelere Doğru

26/04/2010 - Psikologları ve Psikoloji Öğrencilerini 1 Mayıs’a Davet Ediyoruz

16/05/2010 – Mersin’de, Siirt’te Yaşananlar Üzerine, Erkek ve Devlet Şiddetine Karşı Basın Açıklaması

17/05/2010 – Psikologlar için Hak İhlalleri Anketi başlatıldı

12/08/2010 – Psikologlar Toplumdan ve Emekten Yana Meslek Yasası İstiyor Açıklaması

17/08/2010 – İstanbul Basın Açıklamasına Çağrı: Toplumdan ve Emekten Yana Meslek Yasas İstiyoruz

10/10/2010 - Dünya Ruh Sağlığı Günü Açıklaması

24/10/2010 – Psikolog Unvanının Elimizden Alınmasına Karşı Basın Açıklaması

26/10/2010 – İzmir’de Tecavüzcülerin Önünü Açanlar, Bu İnsanlık Suçunu Görmezden Gelenler Hesap versin basın açıklaması

28/10/2010 - İstismar ve Hak İhlallerine karşı Dayanışmak için Çağrı

08/12/2010 - Eşcinselleri Hasta İlan Etmek, Cinayetlere Ortak Olmaktır Açıklaması

18/12/2010 – Göçmen Ev İşçilerine Destek için Düzenlenen Basın Açıklamasına Destek

17/01/2011 – İstanbul’da Meslek Hakkı Platformu Basın Açıklaması

24/01/2011 - Sosyal Bilimler Biat etmez - Pınar Selek’e Destek Çağrısı

07/02/2011 - Meslek Hakkı Platformu Basın Metni

28/02/2011 - SHÇEK’e Bağlı Kurumlarda Ayrımcılık, Güvencesizlik ve Şiddet açıklaması

19/04/2011 - Meclisten Geçen Kanun Maddesi ile ilgili Öğrencilere Yönelik Açıklama

21/04/2011 – Militarizmin Psikolojiyi Kullanmasına ve Halkı Askerlikten Soğutma Maddesine karşı Basın Açıklaması

11/05/2011 – Meclisten geçen torba yasa içerisinde haklarımızı elimizden alan kanun maddesine karşı İmza Kampanyası ve Ana Muhalefet Partisine Dilekçe

22/07/2011 - Psikoloji Bölümünü Tercih Edeceklere Açık Mektup

08/10/2011 - İstanbul’da Agora Tartışmaları 3: Toplumcu Psikolojinin İmkanları - Özgürleşmeci Psikoloji

03/12/2011 - Maltepe Kadın Meclisi’nde Kadına Yönelik Şiddet Paneli'nde sunum yapıldı.

13/11/2011- Van Depremi Sonrası İstanbul’da maddi yardım toplama, destek grubu oluşturma, İzmir’de travma eğitimi

20/11/2011 – İstanbul’da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne Katılım

20/11/2011 – İstanbul’da Ev İşçileri Sendikası’yla Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı

22/11/2011 - TODAP İstanbul Yılbaşı Buluşması


Katkı Sunduğumuz ya da Düzenleyicisi Olduğumuz Kongre, Söyleşi, Panel, Eğitim ve Çalışmalar

Kadiköy’de sokak çocuklarıyla grup çalışması

4. Karaburun Bilim Kongresi (3-6 Eylül 2009), Tanımlarla Politikleşen Psikoloji sunumu

Toplumsal Dayanışma Ağı Derneği tarafından düzenlenen Gebze’deki Kriz ve İşsizlik Paneli’nde sunum

Bizim düzenlediğimiz Özel Eğitim’de Çalışanlar hakkında söyleşi

Bizim düzenlediğimiz Murat Paker’le yapılan “Türkiye’de Psikologların Psikopolitik Konumu” başlıklı söyleşi

16. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde “Toplumsal Dayanışma için Psikoloji Pratikleri” oturumu ve Silah Kullanıcılarında Yürütücü İşlevler ve Kişilik Özellikleri sunumu

Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen Mobbing panelinde sunum

Avukatlar, mühendisler, çağrı merkezi çalışanları ve psikologlar tarafından düzenlenen “Hizmet Sektörü Çalışanlarının Sınıfsal Konumu” söyleşisi

Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi tarafından düzenlenen “Heteroseksüel Olmayan Bireylere Terapötik Yaklaşımlar” başlıklı söyleşi

II. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Diyarbakır’da yapılan "Çalışma Hayatında Ayırımcılık ve Mobbing"  konulu tematik film günlerinde "İktidar İlişkileri Bağlamında Mobbing" sunumu 

Eğitim-Sen 6 No’lu Şube’nin düzenlediği Asistanlar Zirvesinde mobbing sunumu

İzmir'de Hiperaktivite, Travmaya Maruz Kalan Çocuklarla İletişim, Kurumlarda Çocuk Bakım Standartları, Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları, Rüya Analizi ve Cinsellik, İşkence ve Kötü Muamelenin Ruhsal Değerlendirmesi ve Görüşme Teknikleri, Kayıp ve Yas, Kriz Yönetimi konularında ücretsiz eğitimler

Yıldız Parkı’nda düzenlediğimiz “Devlet Şiddeti ve Travma”, “Psikoterapi ve Kitleselleşen Bunalım” başlıklı söyleşiler

Bir Umut Derneği’nin Sefaköy’de kentsel dönüşüm mağduru çocuklar için yaz okulu projesi kapsamında Oyun Atölyesi Çalışması

Metinler: Homofobi, vicdani ret, militarizm olgularında psikolojinin ideolojik kötüye kullanımı hakkında çeşitli metinler, kitap eleştirileri, özetler ve çeşitli konularda (komformist psikolojinin eleştirisi, zeka testleri, anormal ve klinik psikoloji eleştirisi vb.) makaleler yayımlanmıştır. 

13 Eylül 2011
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP