Çalışma Alanları ve Sendikalar
Aşağıda, çalışabildiğimiz alanlar ve o alanlarda üye olabileceğimiz sendikalar listelenmiştir. Listede, Emniyet-Sen ve Sime-Sen istisna olmak kaydıyla, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalara yer verilmiştir. İşkolları yazılırken, 18.10.2012’de kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu esas alınmıştır. Sendikaların açık isimleri ve web sitelerinin adresleri listenin sonunda bulunabilir.

1) Devlet üniversitesi araştırma görevlisi, akademisyen
02 No’lu Hizmet Kolu: Eğitim Sen,

2) Özel üniversitede araştırma görevlisi, akademisyen
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

3) Devlet üniversitesinde rehberlik merkezi (kamu personeli)
02 No’lu Hizmet Kolu: Eğitim Sen

4) Devlet üniversitesinde rehberlik merkezi (sözleşmeli işçi):
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

6) Özel üniversitede rehberlik merkezi
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

7) Devlet hastanesi
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

8 ) Özel hastane
17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

9) Ceza ve tutukevleri
01 No’lu Hizmet Kolu: BES

10) Adli tıp
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

11) Aile Mahkemeleri
01 No’lu Hizmet Kolu: BES

12) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı taşeron şirket
Taşeron şirketin niteliğine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, 10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş ya da 17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

13) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya İl Müdürlükleri (kamu personeli)
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

14) Devlet ilk ve orta öğretim kurumları rehberlik merkezi
02 No’lu Hizmet Kolu: Eğitim Sen

15) Özel ilk ve orta öğretim kurumları rehberlik merkezi
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

16) Özel anaokulu
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

17) Devlet anaokulu
02 No’lu Hizmet Kolu: Eğitim Sen

18) Özel eğitim kurumları, dershaneler
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

19) Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

20) Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
02 No’lu Hizmet Kolu: Eğitim Sen

21) Danışmanlık merkezleri
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

22) Özel Psikiyatri Dal Merkezi, Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi merkezler
17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

23) Sigara Bırakma Merkezleri, Diyet Merkezleri gibi merkezler
17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

24) Özel firmalarda insan kaynakları bölümü
Firmanın faaliyet gösterdiği işkolu.

25) Reklam ajansı
10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş

26) Belediye kadın ve aile sağlığı merkezleri, belediyelere bağlı psikolojik destek merkezleri
Taşeron şirketin niteliği, kapsamı ve sunduğu hizmetlere göre değişmekle birlikte, 10 No’lu İşkolu: Sosyal-İş, Tez Koop-İş, Koop-İş ya da 17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

27) Belediyelere bağlı işyerleri (kamu görevlisi)
04 No’lu Hizmet Kolu: Tüm Bel-Sen

28) Psikoteknik merkezleri
17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

29) Emniyet Müdürlüğü
01 no’lu Hizmet Kolu: BES, Emniyet-Sen

30) Kamu Hastaneleri Birliği
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

31) Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

32) Sağlık Bakanlığı veya İl Sağlık Müdürlükleri
03 No’lu Hizmet Kolu: SES

33) İŞKUR
01 No’lu Hizmet Kolu: BES

34) Özel huzurevleri
17 No’lu İşkolu: Dev Sağlık-İş

35) Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kurumlar, askeri kurumlar
İşkolu belli değil; Sime-Sen

36) İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
04 No’lu Hizmet Kolu: Tüm Bel-Sen

Alandaki Sendikalar ve Web Siteleri

>Büro Emekçileri Sendikası (BES) - www.bes.org.tr

>Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) - www.devsaglikis.org.tr

>Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) - www.egitimsen.org.tr

>Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde, Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Tüm Çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıf ve Emniyet Teşkilatında Çalışan Diğer Tüm Hizmetler Sınıflarına Dahil Personel (Emniyet-Sen) - www.emniyetsen.org.tr

>Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) - www.ses.org.tr

>Sivil Memurlar Sendikası (Sime-Sen) - www.simesen.org.tr

>Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçikleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) - www.tumbelsen.org.tr

>Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (Koop-İş) - www.koopis.org.tr

>Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş) - www.sosyal-is.org.tr

>Türkiye Ticaret Kooperatif, Egitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş) - www.sosyal-is.org.tr

>Türkiye Ticaret Kooperatif, Egitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) - www.tezkoopis.org
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP